Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон30112020

Брой 230, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало Начална БСП защити 24 май

БСП защити 24 май

Социалистите срещу промяната в наименованието на празника, предложено от мнозинството

Изпъл­нител­ното бюро на БСП се противопос­тавя на опитите за промяна на наименованието на праз­ника 24 май и призовава законоп­роек­тът, пред­ложен от ПГ на “Обединени пат­риоти“ и ГЕРБ, да бъде отменен. Наименованието на национал­ния праз­ник 24 май от “Ден на бъл­гар­с­ката прос­вета и кул­тура и на славян­с­ката пис­меност“ да се промени в “Ден на бъл­гар­с­ката пис­меност, прос­вета и кул­тура“. “Подобни промени имат важен национален харак­тер и широк меж­дународен отз­вук, затова трябва да бъдат пред­мет на общес­т­вено обсъж­дане, в което да вземат учас­тие водещи учени от областта на медиевис­тиката и бъл­гарис­тиката. Към Бъл­гар­с­ката академия на науките същес­т­вуват сериозни звена, специализирани в раз­работ­ването на тази широкооб­х­ватна и специфична научна проб­лематика“, заявяват от ръковод­с­т­вото на БСП.

България

Икономика

Данъчна ваканция? Няма как да стане, твърди Ананиев

Данъчна ваканция? Няма как да стане, твърди Ананиев

Данъчна вакан­ция, отлагане на плащанията на фир­мите към хаз­ната, отмяна на аван­сови вноски, сък­ращаване на срокове по връщане на ДДС. Всичко…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Майк Тайсън и Рой Джоунс-младши не излъчиха победител

Майк Тайсън и Рой Джоунс-младши не излъчиха победител

Майк Тай­сън и Рой Джоунс-младши завър­шиха наравно в 8-рундовата (по 2 минути на част) си демон­с­т­ративна битка в Лос Анджелис. Двамата легенд…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Изкуственият интелект влиза в селското стопанство с програми за 9 млн. лева

Изкуственият интелект влиза в селското стопанство с програми за 9 млн. лева

През първите шест месеца изнесените аграрни стоки са с 30,1% повече на годишна база, показва годишен доклад за състоянието и развитието на з...

Прочети още:

Loading...