Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон30112020

Брой 230, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало Начална Връщат задължителните маски на открито?

Връщат задължителните маски на открито?

Връщат задължителните маски на открито?

Това е най-леката възможна мярка, заяви здравният министър

В продъл­жила близо 2 часа видеокон­ферен­тна среща екс­пер­т­ните съвети по епидемиология и инфек­циозни болести, здрав­ният минис­тър и пред­с­тавители на Национал­ния оперативен щаб (НОЩ) обсъдиха пред­ложението за носенето на маска на отк­рито. Всички учас­т­ници са под­к­репили мяр­ката, но не се съоб­щава кога точно ще бъде въведена тя. В док­лад на глав­ния дър­жавен здравен инс­пек­тор доц. Ангел Кун­чев също се отп­рави пред­ложение за въвеж­дане на маски или друго сред­с­тво, пок­риващо носа и устата, на отк­рито. Според минис­тър Ангелов е наложително въвеж­дането на тази мярка, защото това е най-леката въз­можна мярка и с оглед екс­пер­тизата на зас­таващите зад нея той смята, че трябва да бъде въведена. Щом екс­пер­тите категорично под­к­репят такъв тип противоепидемична мярка и тя по никакъв начин не е ограничаваща за граж­даните, а очак­ванията са вслед­с­т­вие на засиления кон­т­рол и при условие че всички ние спаз­ваме мер­ките, заболяемостта от COVID да намалее с до 30%, ще го нап­равим, допълни здрав­ният минис­тър.

България

Икономика

Данъчна ваканция? Няма как да стане, твърди Ананиев

Данъчна ваканция? Няма как да стане, твърди Ананиев

Данъчна вакан­ция, отлагане на плащанията на фир­мите към хаз­ната, отмяна на аван­сови вноски, сък­ращаване на срокове по връщане на ДДС. Всичко…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Майк Тайсън и Рой Джоунс-младши не излъчиха победител

Майк Тайсън и Рой Джоунс-младши не излъчиха победител

Майк Тай­сън и Рой Джоунс-младши завър­шиха наравно в 8-рундовата (по 2 минути на част) си демон­с­т­ративна битка в Лос Анджелис. Двамата легенд…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Изкуственият интелект влиза в селското стопанство с програми за 9 млн. лева

Изкуственият интелект влиза в селското стопанство с програми за 9 млн. лева

През първите шест месеца изнесените аграрни стоки са с 30,1% повече на годишна база, показва годишен доклад за състоянието и развитието на з...

Прочети още:

Loading...