Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Нед29112020

Брой 229, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало Начална Брюксел яко оряза агропомощите

Брюксел яко оряза агропомощите

Фермерите няма да могат да вземат повече от 100 000 евро, при 300 000 евро сега

Евросуб­сидиите, давани за обработ­ване на земята, които получава фер­мер за година, ще започ­нат да се намаляват при дос­тигане на таван от 60 000 евро, а фер­мерите няма да могат да вземат повече от 100 000 евро. В срав­нение с нас­тоящия прог­рамен период годиш­ната сума, която може да получи един стопанин за обработ­ване на земята си, се намалява 3 пъти. Сега фер­мер за година не може да получи повече от 300 000 евро, а суб­сидиите започ­ват да му се намаляват поетапно, ако над­с­качат 150 000 евро. Такава е позицията на Европар­ламента относно рефор­мата на сел­с­кос­топан­с­ката политика на ЕС за периода след 2022 г. На стопаните обаче би могло да се раз­реши да прис­падат 50% от зап­латите, свър­зани със сел­с­кос­топан­с­ката дей­ност, от общата сума преди намаляването. Най-малко 6% от национал­ните дирек­тни плащания следва да се изпол­з­ват за под­помагане на мал­ките и сред­ните земедел­ски стопан­с­тва, но ако се изпол­з­ват повече от 12%, прилагането на горна граница следва да е доб­роволно. Изрично се уточ­нява, че дър­жавите от ЕС биха могли да изпол­з­ват най-малко 4% от своите бюджети за суб­сидии за земя за под­к­репа на младите земедел­ски стопани до 40-годишна въз­раст. Европар­ламен­тът иска най-малко 35% от бюджета за раз­витие на сел­с­ките райони да бъдат насочени към мерки, свър­зани с окол­ната среда и климата. Най-малко 30% от бюджета за дирек­тни плащания следва също да се изпол­з­ват за схеми за климата и окол­ната среда.

България

Икономика

БТПП: Ефектът от частичния локдаун ще е силно отрицателен

БТПП: Ефектът от частичния локдаун ще е силно отрицателен

Бъл­гар­с­ката търговско-промишлена палата никога не е била привър­женик на раз­даването на пари без никакъв ангажимент за която и да е фирма. Тр…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Почина Димитър Ларгов

Почина Димитър Ларгов

На 84-годишна въз­раст ни напусна бив­шият капитан на национал­ния отбор и президент на Бъл­гар­с­кия фут­болен съюз Димитър Лар­гов. Спор­т­ната кари…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Loading...