Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Нед17012021

Брой 10, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Начална Бюджет 2021 – Бюджет на бедността

Бюджет 2021 – Бюджет на бедността

Властта не прие нито една от социалните мерки на БСП

ГЕРБ прие бюджет на без­хаберието, а всички пред­ложения, нап­равени от БСП, и то в социал­ната сфера, бяха тен­ден­циозно отх­вър­лени от мнозин­с­т­вото.

• През лятото 150 000 бъл­гари останаха без работа, а сега армията на без­работ­ните се очаква да нарасне с нови 200 000 души.

• С новите мерки 300 000 дребни тър­говци и произ­водители ще фалират.

• Родителите на близо 700 000 деца ще са принудени да ги отг­леж­дат без никаква помощ или ком­пен­сация от дър­жавата.

• Май­ките през втората година от май­чин­с­т­вото си ще бъдат принудени да отг­леж­дат децата си с 380 лв. на месец.

• На прага на нас­тъп­ващата тежка зима правител­с­т­вото налага мерки, без да пред­вижда сред­с­тва за хората, останали без доходи, социално слаби семейс­тва, трайно без­работни.

БСП пред­ложи без­въз­мез­дна помощ за малки и средни пред­п­риятия от всички икономически сек­тори, в т. ч. земеделие, в раз­мер от 5000 до 10 000 лв.

• Социалис­тите са за увеличаване на стой­ността на ваучерите за храна от 60 на 100 лв.

• До навър­ш­ване на 14 г. въз­раст лекар­с­т­вата за децата да бъдат без­п­латни, поис­каха от левицата, припомни вчера членът на ИБ на БСП Вяра Емилова.

България

Икономика

Loading...

Култура

„Искам вашия мъж“ се играе в Сатирата

Режисьорът Влад­лен Алек­сан­д­ров казва: Хората искат да бъдат щас­т­ливи в едно нещас­т­ливо време. Кирил Ефремов, Рада Кай­рякова и Сил­вия Лул…

Прочети още:

Loading...

Спорт

„Сините“ заминаха за Хърватия без новите

Лев­ски замина за лагера в Умаг (Хър­ватия) с група от 25 играчи. Треньорът Славиша Стоянович и новите попъл­нения Звонимир Микулич и Ребин Сул…

Прочети още:

Loading...

Свят

Тръмп беше подложен за исторически втори път на импийчмънт в историята

Тръмп беше подложен за исторически втори път на импийчмънт в историята

Може да му забранят да кандидатства отново за публична длъжност

Камарата на пред­с­тавителите на САЩ гласува президен­тът Доналд Тръмп за втори …

Прочети още:

Loading...

Земеделие