Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 184, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Начална Президентът Радев с рекорден рейтинг

Президентът Радев с рекорден рейтинг

64% одобряват държавния глава, 58% са зад служебния кабинет

Лич­ното доверие в Румен Радев е 64,3%, а недоверието е 22,2%. 12,5% се колебаят, а само 1% не са чували за Румен Радев. Това става ясно от актуал­ното изс­лед­ване на „Галъп”. Основ­ните (и почти един­с­т­вени) опоненти на Радев са привър­жениците на ГЕРБ. Доверието в Радев в пос­лед­ните месеци на прак­тика расте – вероятно причината са именно дейс­т­вията на служеб­ния кабинет. Така Радев запазва мяс­тото си на най-харесвана фигура в бъл­гар­с­кия политически процес и на един­с­т­вена фигура с положителен рей­тинг, т. е. доверие, над­вишаващо недоверието.  

Общата оценка на служеб­ния кабинет е положителна. 58,9% го одоб­ряват, а едва 28,8% не го одоб­ряват. Одоб­рението преоб­ладава при всички изс­лед­вани общес­т­вени слоеве, с изк­лючение на привър­жениците на ГЕРБ. На традицион­ния за „Галъп интер­нешънъл бол­кан“ въп­рос накъде върви Бъл­гария през пос­лед­ните месеци спадат негатив­ните отговори и започ­ват да се връщат на нивата преди коронавируса и политичес­ката криза в страната. Сега 26,3% каз­ват, че страната върви към по-добро, а през 2020 г. този дял бе около 16%.

Икономика

Култура

Спорт

Свят

Земеделие