Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 279, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Начална Държим рекорд по АЧС в ЕС

Държим рекорд по АЧС в ЕС

107 огнища при диви свине е докладвала България за първата седмица от 2022 г.

107 огнища на африкан­ска чума по свинете (АЧС) при диви свине е док­лад­вала Бъл­гария за пър­вата сед­мица от 2022 г., се вижда в дан­ните на европейс­ката инфор­мационна сис­тема ADIS, пуб­ликувани от Цен­търа за оценка на риска по хранител­ната верига (ЦОРХВ). С този брой ние сме пър­венец на сед­мична база сред дър­жавите членки. На второ място е Полша с 74 огнища. Нови случаи на заразата в популацията на дива свиня са регис­т­рирани и в Словакия, Лат­вия, Литва, Естония, Унгария, Италия и Румъния, където броят им е 31. 13 нови огнища на АЧС при домашни свине е отчела север­ната ни съседка. У нас заради услож­нената епизоотична обс­тановка бе удъл­жен срокът за групов лов до 16 януари. В редица европейски дър­жави за сед­мицата са отчетени случаи на високо патогенна инф­луенца H5N1 при домашни птици — Бел­гия, Чехия, Гер­мания, Дания, Фран­ция, Унгария, Италия, Нидер­лан­дия, Пор­тугалия и Полша. Пос­лед­ната съоб­щава и за огнище на бяс. За три огнища на тубер­кулоза пък док­ладва Фран­ция.

България

Икономика

Култура

Боб Дилън продаде музиката си на „Сони”

Боб Дилън продаде музиката си на „Сони”

Живата легенда Боб Дилън е продал на япон­с­ката кор­порация “Сони“ целия си музикален каталог, както и правата за няколко бъдещи записа, преда…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие

Loading...