Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 278, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Начална COVID мерките ще зависят от броя на болните в интензивни отделения

COVID мерките ще зависят от броя на болните в интензивни отделения

Всяко затягане на ограниченията ще се оповестява пет дни преди влизането му в сила

На оперативно заседание минис­т­рите обсъдиха Национален оперативен план за справяне с COVID19. Основен критерий в него за първи път ще бъде процен­тът заети интен­зивни легла в бол­нич­ните заведения. От този процент ще зависи какви ограничителни мерки ще бъдат въвеж­дани. Планът пред­вижда 4 етапа с кон­к­ретни мерки на всеки един от тях, оповес­тени пред­варително на вниманието на граж­даните и биз­неса. По-сериозни ограничения ще се налагат, когато броят на лег­лата в интен­зив­ните отделения в страната стане критично ограничен. Новост в тек­с­товете е и че мер­ките ще се вземат на регионално, а не на национално ниво, според степента на раз­п­рос­т­ранение на вируса и стан­дар­т­ните прак­тики за пренасоч­ване на пациенти с коронавирусна инфек­ция. Целта на новия план е дър­жавата да има мак­симално бърз и адек­ватен отговор на предиз­викател­с­т­вата, наложени от пан­демията. Премиерът се ангажира да бъдат положени всички усилия и наличен ресурс, за да не се стига до зат­варяне на икономиката и до ново въвеж­дане на дис­тан­ционно обучение.

България

Икономика

Култура

Боб Дилън продаде музиката си на „Сони”

Боб Дилън продаде музиката си на „Сони”

Живата легенда Боб Дилън е продал на япон­с­ката кор­порация “Сони“ целия си музикален каталог, както и правата за няколко бъдещи записа, преда…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие

Loading...