Ивет Лалова: Вървя напред с много обич и ще стигна, докъдето ми е писано

Ивет Лалова: Вървя напред с много обич и ще стигна, докъдето ми е писано

Никога не съм имала гръмки цели, подчерта родната спринтьорка

След третия си финал на световно пър­вен­с­тво, сед­мото място на 200 метра в Доха и месеци преди най-важното събитие в живота на всеки спор­тист — олим­пийс­ките игри, Ивет Лалова не се чув­с­тва изморена, а сигурна, че има какво още да покаже на света. “Няма да лъжа — цената е висока. Всички знаят, че, за да се пос­тигне нещо качес­т­вено, не само в спорта, цената е винаги висока. Жер­т­вите винаги са големи. Винаги трябва да се избере най-добрият път. Никога не правя едно и също нещо всяка година. Винаги търся начини нещата да стават все по-добре. Сили ми дава усещането, че знам, че имам още въз­мож­ности. Не съм изморена, не искам да прик­люч­вам със спорта, чув­с­т­вам се по-добре от всякога, “узрях“ и като жена, и като спор­тист и това ми помага изк­лючително много на пис­тата“, комен­тира Лалова в предаването “Тази сут­рин“ по Би Ти Ви.

На 35 години бъл­гар­ката продъл­жава да е в елита на светов­ния спринт. Доказа го и с влизането си във финала на светов­ното пър­вен­с­тво в Доха и сед­мото място на планетата в жес­тока кон­курен­ция. “Звучи доста гръмко “исторически“. За мен е много голям личен успех, тъй като имам три финала на олим­пийски игри, сега имам и три на световно пър­вен­с­тво. Може би в “пос­лед­ната права“ за мен е нещо огромно да пос­тигна още един финал, защото вече раз­бивам някакви пред­раз­съдъци и наис­тина се рад­вам, че нещата се променят, защото целта на моите финали и учас­тия се променя. Работя целогодишно, за да бъда сред най-бързите жени на света, защото това е нещо непос­тоянно, което трябва всяка година наново да се доказва. Изк­лючително трудно е. Когато се съберат няколко години под­ред с такова присъс­т­вие в светов­ния спринт, означава нещо голямо за нашия спорт изобщо. Щас­т­лива съм, че мога да го правя“, споделя Лалова.

Атлет­ката напълно осъз­нава и ролята си на идол и мен­тор на младите, а пос­ланията на феновете я зареж­дат за нови успехи. “Осъз­навам го и се рад­вам много, че е така. Аз също съм много мотивирана от всички тези хора, от младите, от децата, които идват в спорта. Надявам се повече деца да идват да спор­туват, когато виж­дат спор­тисти като мен, с които се гор­деят. Вчера прочетох в социал­ните мрежи пос­лание от една мила жена, която казва: “Ивет, за нас няма значение кое световно пър­вен­с­тво ти е, коя Олим­пиада, на кое място си, за нас ти си златна медалис­тка. Именно тези пос­лания наис­тина означават страшно много за мен, защото дават една огромна наг­рада на труда ми“, допълни бъл­гар­с­ката спор­тис­тка.

Кон­тузиите също приема спокойно и като част от кариерата. “Трав­мите са неиз­бежна част от пътя на всеки със­тезател. Борим се почти пос­тоянно с кон­тузии. Моят треньор обича да казва, че доб­рото със­тезание не е това, на което ти се получат нещата, а това, на което имаш най-малко травми и нап­равиш най-малко грешки. В моменти под голямо нап­режение, как­вито са едни големи пър­вен­с­тва, се бяга трудно, не е като на тренировка, когато си освободен психически. Никога не съм имала гръмки цели. Счуп­ването на бед­рената кост, с което станах популярна преди години… Целта да се върна на едно високо ниво беше моята мотивация. Никога не съм си пос­тавяла за цел да бягам до 35, до 40 години. От години каз­вам, че вървя с тол­кова много обич нап­ред и ще стигна, докъдето ми е писано”, твърди Ивет.

Олим­пийс­ките игри в Токио през 2020 ще бъдат петите в кариерата на Лалова. “В спорта, в момента, в който отмине една голяма цел, ти се губиш, ако нямаш след­ващата готова. Бук­вално за един ден тряб­ваше да се пренас­т­роя и вече да гледам към олим­пийс­ките игри в Токио, за да не рис­кувам да изпадна в една деп­ресия след светов­ното пър­вен­с­тво, защото то прик­лючи. Наис­тина е трудно, когато цяла година се будиш с една и съща мисъл, а в един момент това нещо е прик­лючило и нямаш повече шанс“, заяви Ивет и добави: “След Токио пос­тавям раз­лични цели, защото не съм каз­вала дали това ще е край или не. Нека първо мине Олим­пиадата, цялата под­готовка, остават само 10 месеца до тогава. Наис­тина ще бъде много въл­нуващо и много интересно. Мисля за момента, в който прик­люч­вам със спорта. Всеки трябва да мисли за този момент. Не може да се заб­луж­даваме. Спор­тът не е кариера, която може да прик­лючи в пен­сионна въз­раст, но не съм сигурна дали краят на моята със­тезателна кариера ще бъде след Токио. Под­гот­вена съм за него и избирам нови и хубави неща, които да ме мотивират и да ме карат да се въл­нувам извън спорта.“