Мбапе планира да играе на Олимпиадата в Токио

Нападателят на ПСЖ Килиан Мбапе обяви плановете си да учас­тва на пред­с­тоящите Олим­пийски игри в Токио, инфор­мира „Екип“. „Длъжен съм да спечеля Евро 2020 с Фран­ция. Иска ми се да играя на Олим­пийс­ките игри в Токио с национал­ния отбор“, призна 20-годишната фут­болна звезда пред авторитет­ното издание.

Фран­ция е един от четирите европейски отбора, спечелили право на учас­тие на Токио 2020. Останалите ясни до момента са домакинът Япония, Гер­мания, Румъния, Испания и Нова Зелан­дия. Пред­с­тои провеж­дането на четири квалификационни тур­нира за определяне на учас­т­ниците от Африка, Азия, Северна и Южна Америка.