Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет06082020

Брой 148, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.66241 BGN1 GBP = 2.16509 BGN1 CHF = 1.81752 BGN
Back Вие сте тук:Начало Спорт (2) Само за наивници това решение е справедливо, категорична е Нешка Робева

Само за наивници това решение е справедливо, категорична е Нешка Робева

Леген­дар­ната треньорка по художес­т­вена гим­нас­тика Нешка Робева определи като “политическо шоу“ решението на Светов­ната антидопин­гова аген­ция (УАДА) да заб­рани на рус­ките спор­тисти да учас­т­ват на олим­пийски игри и световни пър­вен­с­тва за своята страна в след­ващите 4 години. Според Робева наказанието не е справед­ливо. Правата на уличените в упот­реба на допинг спор­тисти трябва да бъдат отнемани завинаги, докато “чис­тите“ атлети да получат раз­решение да се със­тезават на големи пър­вен­с­тва.

“Знак е, че Русия надига глава и ще тър­сят всякакви въз­мож­ности да я ударят, където могат. Русия е силна в спорта. Само за наив­ниците това решение е справед­ливо. Който следи спорта, не може да не осъз­нае, че едни рекорди не могат едните да ги пос­тигат с допинг, а другите без нищо. Такива свръх­човеци няма. Да оставим това, че аз съм присъс­т­вала на олим­пийски игри, в която нямаше допинг кон­т­рол и знам какво ставаше в Америка — хвър­чаха рекорди, взимаха се медали. Това е наис­тина политическо шоу. Това е грозно, защото удря млади хора, удря деца“, комен­тира в студиото на Би Ти ВиНешка Робева.

“Нашият спорт нап­ример няма никаква необ­ходимост от допинг. Даже допин­гът би пречил. Как така ти ще удариш една дър­жава?! В такъв случай трябва да се вземе решение, че тези със­тезатели се допус­кат индивидуално да учас­т­ват. Но аз съм абсолютно убедена, че Русия ще нап­рави паралелни игри и много със­тезатели ще учас­т­ват, и големите рекорди ще бъдат там“, продължи Робева.

“Това го правят всички. Не сме наив­ници. Хайде да не правим и ние пропаганда. Ние сме потър­певши от това. Който е хванат с допинг, нека да му се отнемат правата, да му се отнемат завинаги правата. Не са един и два случаите, в които самите спор­тисти приз­нават, а дър­жавата прик­рива. Щом като спор­тът стана политика, след като всички политици се снимат с шам­пионите… От тук нататък трябва да си вадим зак­лючения“, добави леген­дар­ната треньорка.

В момента Робева пътува из Бъл­гария заедно с най-новия си спек­такъл — “Шоу без име“. “Това е спек­такъл с много имена. Тъй като ние не успяхме да изберем името, той си остана “Шоу без име“, но с много съдър­жание. Правя го вече трета година. Тази година в 10 града. Събираме сред­с­тва, до стотинка всичко отива за под­помагане на талан­т­ливите деца на Бъл­гария, предимно на спорта и най-вече на художес­т­вена гим­нас­тика в Лев­ски. Този клуб ръководя от години, дал е на Бъл­гария почти всички шам­пиони. Много други клубове се зах­ран­ват с наши със­тезатели, ние ги произ­веж­даме“, разясни Нешка Робева.

Чрез “Шоу без име“ Робева и екипът ѝ? помагат и на мал­ката Йор­дана от Радомир, която страда от прок­симален бед­рен дефицит.

България

Икономика

Кредитирането за есенната сеитба се очаква след 10 август

Кредитирането за есен­ната сеитба се очаква след 10 август

През след­ващата сед­мица агроминис­тер­с­т­вото и фонд „Земеделие” ще бъдат готови да отпус­нат нис­колих­вени заеми за есен­ната сеитба, като тогава…

Прочети още:

Loading...

Култура

Русен­с­ката опера пред­с­тавя “Набуко“ на отк­рита сцена

Днес Русен­с­ката опера ще пред­с­тави спек­такъла “Набуко“ от Дж. Верди под отк­рито небе от 21.00 ч на площада пред Операта. На сцената ще изляз…

Прочети още:

Loading...

Свят

Уволнили Христо Марашлиев заради „неправилно дишане“

Увол­нили Христо Мараш­лиев заради „неп­равилно дишане“

Директорът на школата Пауло Кардозо е една „португалска еднодневка“ на „Армията“, заяви бившият треньор на ЦСКА

Христо Мараш­лиев беше увол­нен…

Прочети още:

Loading...

Земеделие