Бивш отбор на Херо фалира

Бивш отбор на Херо фалира

Казахстанският Иртиш (Павлодар) отказа участие във футболното първенство на страната

Бив­шият отбор на Димитър Димитров-Херо Иртиш (Пав­лодар) шокиращо обяви фалит. Кош­марът на Лев­ски се отказва от учас­тие в казах­с­тан­с­кото пър­вен­с­тво. “Общото съб­рание на попечител­с­кия съвет на Иртиш взе решение да се откаже от учас­тие в шам­пионата заради невъз­мож­ност клубът да изпъл­нява финан­совите си и спор­тни задъл­жения. Иртиш ще бъде изк­лючен от пър­вен­с­т­вото, а резул­татите му досега — анулирани“, се казва в съоб­щение на официал­ния сайт на казах­с­тан­с­ката федерация по фут­бол.

Херо напусна Иртиш през май 2019 г., след като беше увол­нен. Той започна съдебна битка с клуба. Нас­коро стана ясно, че той и членовете на щаба му Георги Чиликов и Петър Колев, чакат 1,2 милиона евро от Иртиш. Това не е един­с­т­вената бъл­гар­ска връзка в този тим. Водещ гол­майс­тор в клуб­ната история остава Георги Дас­калов. Освен него, през Иртиш са минали Борис Кон­дев, Димитър Наков и Орлин Старокин.

Припом­няме, че през 2013 години тимът от Пав­лодар сен­зационно отс­т­рани Лев­ски от квалификациите в тур­нира Лига Европа. “Ужасно, срамно. Как да комен­тирам подобна новина? Срамно е за Пав­лодар и казах­с­тан­с­кия фут­бол. Иртиш беше титулуван отбор, който има много фенове. Не мога да повяр­вам, че това се случи. Но това е резул­тат от факта, че в клуба имаше хора, които изобщо не ги интересуваше какво се случва. Те слагаха своите интереси пред тези на останалите“, обясни Херо през sports.kz.

“Ръковод­с­т­вото е виновно. Те нат­рупаха много задъл­жения — и към мен и към много други хора в пос­лед­ните две години. Това е ужасен мени­дж­мънт. Бях увол­нен, защото не исках да учас­т­вам в схеми“, каза Димитър Димит­ров.

“Имаше времена, в които не получавахме зап­лати по 56 месеца. Иртиш неп­рекъс­нато имаше проб­леми в пос­лед­ните години. Това отново сочи към лошо ръководене на клуба. Не искам да чувам името на Булат Бакауов (б.р. — губер­натор на източ­ноказах­с­тан­ска област). Ако ви кажа какви думи изрече той по адрес на мен и екипът ми…“, разочарован е Херо, който сега е начело на Берое.