Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Нед17012021

Брой 10, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Спорт (2) Светла Оцетова на 70: След Токио ще намаля оборотите

Светла Оцетова на 70: След Токио ще намаля оборотите

Светла Оцетова на 70: След Токио ще намаля оборотите

Имах късмета да уча, докато тренирах, и това ми помогна да се реализирам след края на кариерата ми, сподели олимпийската шампионка

Едно от големите имена на род­ния спорт – Светла Оцетова, отп­раз­нува своя 70-годишен юбилей. В бляс­кавата си кариера тя печели олим­пийска титла на двойка скул заедно със Здравка Йор­данова от Игрите в Мон­реал. Носителка е на много медали от световни пър­вен­с­тва и Световни купи. Дъл­гогодишен пред­седател на род­ната федерация по гребане. Завър­шва висше образование със специал­ност „Архитек­тура”, което й поз­волява вече над 30 години да е сред проек­тан­тите на най-големите гребни канали по целия свят. Член е на БОК от 1980-а. Ето какво сподели Оцетова пред „Тема спорт“.

Г-жо Оцетова, пред­вид обс­танов­ката, успяхте ли да организирате подобаващ юбилей?

- Мис­лихме го, но по прин­цип никога не събирам много хора, винаги сме били в тесен семеен кръг.

- Ако трябва да нап­равите рав­нос­метка, едва ли има нещо, за което да съжалявате?

- Не искам да се променя нищо, така да си остане всичко (смее се). Важ­ното е, че не се оплак­вам и нямам здравос­ловни проб­леми. Оттук нататък как­вото сами си нап­равим.

- Олим­пийс­ката титла ли е голямата ви гор­дост от спор­т­ната кариера, или има и нещо друго?

- Раз­бира се, златото си остава изк­лючително важно в моята кариера, като пос­тижение. Но има и много други неща, вече на друго поп­рище, това, което правя като проек­тиране и организиране на световни пър­вен­с­тва и олим­пиади. В момента правя нещо по Токио, така че не скучая.

- Много хора на вашата въз­раст отдавна са заб­равили какво е работа. Вас какво продъл­жава да ви бута нап­ред?

- Не мога да си пред­с­тавя да седна да гледам телевизия (смее се). Вървя по същия начин, по който съм го правила и досега. Раз­бира се, след олим­пиадата в Токио ще намаля оборотите, поне имам такова намерение, искам да попътувам малко, но не по работа, както досега, а и да си почина. Правихме си планове с дъщерите ми да отидем на екзотични дес­тинации. Има много интересни места по света, където съм била по работа и не съм успявала да ги видя на спокойс­т­вие. В Бразилия бях в Рио, но не успях да обиколя, а има тол­кова много интересни места, които човек трябва да види. След Токио имам световно пър­вен­с­тво в Шан­хай през октом­ври и след като отмине, се надявам да реализирам плановете си.

- Слушайки ви, изг­лежда нямате време за почивка…

- Имам пример – баща ми, който до пос­ледно, докато можеше да работи, го правеше. Той беше хирург и правеше по три операции на ден, докато не се раз­боля, а беше на 6768 години. Това явно си ми е в гена. Сега тряб­ваше да нап­равя един план за Саудит­ска Арабия, които кан­дидат­с­т­ват за Азиат­с­ките игри през 2030. Нови съоръжения се строят в Будапеща, в Копен­хаген, в Мон­реал, където също изгот­вям проекти, в Лима също така, където ще има Панамерикан­ски игри. Така че задачите са доста.

- Вие сте от мал­кото примери как един успешен спор­тист може да е бъде и успешен ръководител и да се реализира и на друго поп­рище. Как го правите?

- Вярно е, но къс­метът ми бе, че докато тренирах, аз учех. Завър­ших специал­ност, която ми даде въз­мож­ност да се раз­вия и след края на кариерата си да мога да остана част от спорта. Аз не правя само проекти, тех­нически делегат съм по олим­пийс­ките игри, учас­т­вам и в комисията на меж­дународ­ната федерация, която одоб­рява избора на домакини на световни пър­вен­с­тва и олим­пийски игри. Като делегат учас­т­вам в цялос­т­ната под­готовка и даже проек­тирането на нови съоръжения ми е по-малката част от ангажимен­тите.

- Едва ли може да съпос­тавите кое ви прави по-щастлива – успеш­ната кариера като със­тезател или сегаш­ното приз­нание…

- Много е трудно, така е. Не мога да преценя кое ме удов­лет­ворява повече. И едното, и другото иска много труд и всеот­дай­ност, но и двете са ми дос­тавяли винаги удовол­с­т­вие и съм работила с цялото си сърце и душа.

- Няколко думи за Бъл­гария на Токио, оптимист ли сте?

- Много харес­вам младите ни спор­тисти, които в момента се гот­вят. За съжаление все още нямаме квота в гребането, но се надявам, че на квалификацион­ните регати през пролетта ще спечелим поне една. Не е лесно, но това се отнася не само за гребането. Имаме си проб­лемите, защото гребането е доста скъп спорт. Трудно се под­държа финан­сово – екипиров­ката, лагерите, всичко е скъпо. А в тези времена всяка сметка се прави по три пъти.

- Ако не Токио, то Париж?

- Много зависи какъв приоритет ще се даде на дър­жавно ниво. Времената, когато бяхме по 100 души на лагер, а в национал­ния отбор бяха по 30 места, отминаха. Сега лод­ките се броят на пръс­тите на двете ми ръце, може би и по-малко. Румяна (Ней­кова) успя, защото тренираше с мъжете, както го правехме и ние. Сега изборът е много по-малък. Живея в Пан­чарево и ги виж­дам – преди чакахме ред, за да се доберем до лодка, а сега в езерото са 34 лодки само. В успеш­ните дър­жави – Анг­лия, Авс­т­ралия, Нова Зелан­дия, гребането е национален спорт, децата го учат като задъл­жителен пред­мет в училище. Ние не само гребане, нито един спорт нямаме национален, който да е част от учеб­ната прог­рама. А това е от огромно значение за здравето на децата. Надявам се, че това ще се промени. Много ни е хубава дър­жавата, била съм по целия свят, нашата земя е най-хубава, но спирам дотук.

България

Икономика

Loading...

Култура

„Искам вашия мъж“ се играе в Сатирата

Режисьорът Влад­лен Алек­сан­д­ров казва: Хората искат да бъдат щас­т­ливи в едно нещас­т­ливо време. Кирил Ефремов, Рада Кай­рякова и Сил­вия Лул…

Прочети още:

Loading...

Свят

Тръмп беше подложен за исторически втори път на импийчмънт в историята

Тръмп беше подложен за исторически втори път на импийчмънт в историята

Може да му забранят да кандидатства отново за публична длъжност

Камарата на пред­с­тавителите на САЩ гласува президен­тът Доналд Тръмп за втори …

Прочети още:

Loading...

Земеделие