Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 146, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2)

Ватиканът притежава над 5000 имота

Ватикана пуб­ликува инфор­мация за нед­вижимото си имущес­тво за първи път, предаде Епицен­тър. От оповес­тените данни става ясно, че Светият прес­тол притежава над 5000 имота. От тези имоти 4051 са в Италия, а около 1120 са в чуж­бина.

Тук не се включ­ват сградите на посол­с­т­вата на Ватикана зад граница. Само 14 процента от имотите в Италия на Ватикана са отдадени под наем на пазарни цени, другите са отдадени под наем на по-ниски цени, много от тях на цър­ковни служители. Около 40 процента от имотите са инс­титуционални сгради, като училища, манас­тири и бол­ници.

Оповес­тените данни показ­ват, че Админис­т­рацията за нас­лед­с­т­вото на Светия прес­тол, която управ­лява нед­вижимото имущес­тво и инвес­тициите на Светия прес­тол, която плаща зап­латите на…

Прочети още…

Газовата тръба като спасителна сламка

Газовата тръба като спасителна сламка

Започна втора фаза на войната срещу “Северен поток-2“

Анд­рей Рез­чиков

Вашин­г­тон се смири с пос­т­рояването на “Северен поток-2“, но нямало да “допусне проек­тът да се превърне в оръжие за натиск срещу Европа и Украйна в ръцете на Русия“. Това е обсъж­дал при неот­дав­наш­ното си посещение в Бер­лин дър­жав­ният сек­ретар на САЩ Антъни Блин­кен с кан­ц­лера Ангела Мер­кел.

“Ако Мос­ква прибегне до такова оръжие, нашата реак­ция ще бъде силна. Това обсъж­даме сега. Работим активно с Украйна и други страни“…

Прочети още…

Кристин Лагард: Делта вариантът на Covid-19 е нарастващ източник на несигурност

Кристин Лагард: Делта вариантът на Covid-19 е нарастващ източник на несигурност

Пред­седател­ката на Европейс­ката цен­т­рална банка Крис­тин Лагард заяви след края на редов­ното заседание на ЕЦБ, че е “в ход“ икономичес­кото въз­с­тановяване в еврозоната, но то все още може да бъде пов­лияно от пан­демията, тъй като вариан­тът Делта на Covid-19 е “нарас­т­ващ източ­ник на несигур­ност“, предаде Епицен­тър.

Лагард отбеляза, че инф­лацията се е повишила в еврозоната, но предуп­реди, че увеличението се очаква да бъде временно и че сред­нос­роч­ната инф­лационна пер­с­пек­тива “остава слаба“. Тя…

Прочети още…

Арестът на бившия президент на Косово Хашим Тачи бе удължен с два месеца

Специалният съд в Хага удължи с два месеца ареста на бившия президент на Косово Хашим Тачи, предаде Епицентър.

Решението бе взето от съдия Никола Гию, който не прие гаран­циите от две дър­жави за временно освобож­даване на бив­шия президент. Съдията нареди на адвокатите на Тачи да пред­с­тавят аргументи във връзка със след­ващото раз­г­леж­дане на въп­роса за ареста до 31 август.

Хашим Тачи и трима негови сърат­ници от Армията за освобож­дение на Косово са обвинени във военни прес­тъп­ления и…

Прочети още…

“Морски котки“ замислят сделка с Киев

“Морски котки“ замислят сделка с Киев

Основателят на Blackwater иска да отхапе част от украинския военнопромишлен комплекс

Американ­с­кото сп. Time пуб­ликува раз­с­лед­ване за дей­ността на час­т­ната военна ком­пания (ЧВК) Blackwater, основана през 1997 г, която през 2009 г. бе преименувана на “Академия“. В момента това е най-голямата ЧВК в света с цен­т­рала в щата Северна Каролина. Нейни коман­доси учас­т­ват във военни кон­ф­ликти по цял свят, изпъл­нявайки както правител­с­т­вени, така и час­тни поръчки.

Ней­ният основател Ерик Принс — бивш…

Прочети още…

Арестуваните поръчители на атентата на пазар в Багдад са готвили и други нападения

Иракските сили за сигурност разбиха две терористични мрежи

Пред­полагаемите поръчители на атен­тата в Баг­дад миналия понедел­ник са под­гот­вяли и други нападения за праз­ника Кур­бан бай­рам, обяви вчера ирак­с­кото минис­тер­с­тво на вът­реш­ните работи, като раз­п­рос­т­рани снимки на петима арес­тувани заподоз­рени, трима от които са братя, предаде АФП.

Премиерът на Ирак Мус­тафа ал Казими обяви в събота ареста на поръчителите на атен­тата, за който отговор­ност пое “Ислям­ска дър­жава“. В началото на миналата…

Прочети още…

България

Икономика

Култура

Брамс и Менделсон звучат в Борисовата градина

Брамс и Менделсон звучат в Борисовата градина

Кон­церт за цигулка на Йоханес Брамс и Шот­лан­д­ска сим­фония на Феликс Мен­дел­сон — Бар­толди ще звучат в Парк-театър “Борисова градина“ на 29 юл…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Земеделие

Поземлена реформа и край на дивия капитализъм с наддаването при рентите!

Поземлена реформа и край на дивия капитализъм с наддаването при рентите!

Може да изг­лежда революционно, но е изк­лючително наложително на този етап от раз­витието на земеделието те да се случат, казва фер­мерът Борис…

Прочети още:

Loading...