Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 187, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2)

Само категоричното отхвърляне на възможността за независимост на Тайван гарантира мира и стабилността

На 28 сеп­тем­ври говорител­ката на правител­с­т­вената Служба за тай­ван­с­ките дела Джу Фън­лиен проведе кон­ферен­ция.

На нея тя комен­тира заяв­лението на китайс­кия вън­шен минис­тър Уан И по тай­ван­с­кия въп­рос пред 77-ата сесия на Общото съб­рание на ООН, в което той сравни независимостта на Тай­ван със „сив носорог“ (очевидно и високо вероятно събитие, което всички игнорират), което трябва да бъде решително спрян.

Говорител­ката посочи, че ръковод­с­т­вото на управ­ляващата в Тай­ван Демок­ратична прог­ресивна пар­тия „заговор­ничи с вън­шни сили, осъщес­т­вява неп­рекъс­нато провокации, свър­зани с независимостта на ост­рова, под­копава мир­ното раз­витие на отношенията между двата бряга, опит­вайки се да промени факта, че те принад­лежат към един Китай“.

Само чрез…

Прочети още…

Пекин призова САЩ да прекратят незаконната си военна намеса в Сирия

Пекин призова САЩ да прекратят незаконната си военна намеса в Сирия

На провеж­дащата се в момента 51-ва сесия на Съвета на ООН по правата на човека, пред­с­тавителят на Китай Дзян Дуан остро осъди незакон­ната военна намеса на Съединените щати в Сирия и други дейс­т­вия, които под­копават основ­ните човешки права на сирийс­кия народ.

Дзян Дуан каза, че раз­решаването на сирийс­кия въп­рос се отлага повече от десет години и народът на тази страна продъл­жава да се бори с бед­ността и вой­ната, а Съединените щати и други западни дър­жави носят пъл­ната отговор­ност за това…

Прочети още…

Китай предоставя ценна сигурност за дестабилизиращия се свят

Китай предоставя ценна сигурност за дестабилизиращия се свят

Пекин призовава за незабавното възстановяване на диалога между заинтересованите страни около конфликта в Украйна и за отмяната на едностранните санкции

Светът преживява смутни времена, пан­демията от COVID-19 все още не е прик­лючила, а светов­ната икономика е изп­равена пред риск от рецесия. Ескалацията на ситуацията в Украйна предиз­вика енер­гийна и продовол­с­т­вена кризи. По-опасното обаче е, че ман­талитетът от Студената война и „политиката на блоковете“ се появяват отново. Унилатерализ­мът и…

Прочети още…

Властите в Луганска и Херсонска област искат официално да се присъединят към Русия

Властите в Луганска и Херсонска област искат официално да се присъединят към Русия

Кремъл: “Специалната военна операция ще продължи най-малко до освобождаването на цялата Донецка област

Украйна поиска от Запада тан­кове, бойни самолети, далекобойна артилерия, сис­теми за ПВО и ПРО

Прорус­ките власти в Луган­ска и Хер­сон­ска област в Украйна заявиха, че официално са поис­кали от президента Владимир Путин да ги включи в със­тава на Рус­ката федерация след края на “референ­думите“, които Западът осъди като нелегитимни, предаде Епицен­тър.

“С оглед на факта, че населението на…

Прочети още…

Радио „Китай”: Тихоокеанските островни страни не са пионки в плановете на САЩ

Радио „Китай”: Тихоокеанските островни страни не са пионки в плановете на САЩ

На 22 сеп­тем­ври дър­жав­ният сек­ретар на САЩ Антъни Блин­кен бе домакин на среща на вън­ш­ните минис­три на страните от инициативата „Пар­т­ньори в синия Тих океан“ (Partners in the Blue Pacific; PBP). Той заяви, че САЩ се стремят към раз­витие в тихоокеан­с­кия район и тър­сят сът­руд­ничес­тво с пар­т­ньорите си в областта на климатич­ните промени, изг­раж­дането на инф­рас­т­рук­турни проекти и др.

Инициативата „Пар­т­ньори в синия Тих океан“ бе съз­дадена през юни тази година. В нея са включени САЩ, Авс­т­ралия…

Прочети още…

България

Икономика

Култура

“Мечешка приказка“ е премиерeн спектакъл за деца

“Мечешка приказка“ е премиерeн спектакъл за деца

“Мечешка приказка“ е най-новият спек­такъл за деца на Драматично-куклен театър “Иван Радоев“ в Плевен. Тек­с­тът е на Ян Вил­ков­ски, а пос­тановк…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Земеделие

Войчеховски „изпари“ надеждите на родните фермери за справедливост на пазара на зърно

Войчеховски „изпари“ надеждите на родните фермери за справедливост на пазара на зърно

Европейс­ката комисия обяви,че към момента няма данни за негативни ефекти върху европейс­ките фер­мери, породени от преминаването на зърно от У…

Прочети още:

Loading...