Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 24, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Ирански активисти призоваха за тридневен бойкот на търговията в страната

Ирански активисти призоваха за тридневен бойкот на търговията в страната

Ирански активисти призоваха за тридневен бойкот на търговията в страната

Техеран официално премахва нравствената полиция, за да ограничи протестната вълна

Иран­ски активисти призоваха за нова вълна от протести, които да нанесат икономически щети на страната, предаде ДПА. Граж­даните бяха приканени от понедел­ник за три дни да се въз­дър­жат от пазаруване, за да се ограничи парич­ното обращение в иран­с­ката бан­кова сис­тема. Активис­тите искат до сряда да останат зат­ворени кол­кото може повече тър­гов­ски обекти, особено базарите в големите градове.

Призивът за нови протести бе отп­равен, след като иран­с­кият главен прокурор каза, че ръковод­с­т­вото на страната е решило да раз­пусне нрав­с­т­вената полиция. Много наб­людатели обаче виж­дат в това опит да се успокоят протес­тиращите преди планираните трид­невни демон­с­т­рации. Цял Иран беше раз­тър­сен от протести след смъртта на Махса Амини — 22-годишна иранка от кюр­д­ски произ­ход, арес­тувана от нрав­с­т­вената полиция за нарушаване на строгите ислям­ски правила за жен­с­кото облекло. Твърди се, че изпод хиджаба ѝ? се подавали няколко кичура коса. Амини почина в ареста в средата на сеп­тем­ври, няколко дни след като бе задър­жана. Новината за зак­риването на нрав­с­т­вената полиция бе въз­п­риета като жест към протес­тиращите. Тя бе обявена след решение на иран­с­ките власти ревизират закон от 1983 г. относно задъл­жител­ното забул­ване, наложено в страната четири години след Ислям­с­ката революция от 1979 г.

“Нрав­с­т­вената полиция бе раз­пус­ната от онези, които я съз­дадоха“, обяви в неделя вечерта генерал­ният прокурор на Иран Мохамад Джафар Мон­тазери. Той обяви, че пар­ламен­тът и съдеб­ната власт работят по въп­роса за задъл­жител­ното носене на ислям­ско було, без да уточ­нява какво би могло да бъде променено в закона. По този въп­рос в страната се противопос­тавят два лагера — кон­сер­ваторите, които искат строго придър­жане към закона от 1983 г. и прог­ресив­ните, които искат на жените да се даде правото да преценят дали искат или не да се забул­ват.

Нрав­с­т­вената полиция, извес­тна още и под името “Пат­рули за ориен­тация“, бе съз­дадена по времето на улт­ракон­сер­ватив­ния президент Мах­муд Ахмадине­джад, който бе на власт от 2005 г. до 2013 г.. Целта й беше да раз­п­рос­т­ранява кул­турата на приличието и на носенето на хиджаб. Нрав­с­т­вената полиция бе със­тавена от мъже и жени, пър­вите облечени със зелени униформи, а вторите с черни чадори. Пър­вите пат­рули на нрав­с­т­вената полиция започ­наха през 2006 г. с цел хората да бъдат накарани да спаз­ват стрик­т­ните правила на обличане в страната, които заб­раняват на жените също така да носят тесни пан­талони или шорти. Жените, нарушаващи правилата, рис­куваха задър­жане от нрав­с­т­вената полиция.

България

Възпоменание Една година без Георги Стоянов Христво

Инж. Технолог доктор по историческите науки

19392022

Той беше човек със силно чув­с­тво за общес­т­вен дълг, поч­тен­ност, широка кул­тура, жажда за…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Земеделие