92-годишния Махатхир Мохамад е новият стар премиер на Малайзия

Малай­зийс­ките изборни власти пот­вър­диха победата на опозицион­ния лидер и бивш премиеир Махат­хир Мохамад на произ­ведените на 9 юни пар­ламен­тарни избори, предаде ДПА. Коалицията Алианс на надеж­дата начело с 92-годишния Мохамад спечели мнозин­с­тво в малай­зийс­кия пар­ламент и по този начин слага край на 60-годишния период, в който управ­ляваха само правител­с­тва на Национал­ния фронт.

Избирател­ната комисия обяви, че опозицията е спечелила 112 от общо 222 места в пар­ламента, а досега управ­лявалият Национален фронт — 76. Очак­ваше се Мохамад да да положи клетва като премиер по-късно вчера. Махат­хир каза, че е получил ясен ман­дат, като според него коалицията му е спечелила 135 места в пар­ламента, и обеща реформи. Той даде да се раз­бере, че новото правител­с­тво ще въз­с­танови вър­ховен­с­т­вото на закона и че всеки, който нарушава закона, ще понесе съот­вет­ните пос­ледици.

Досегаш­ният премиер Наджиб Разак призна своето поражение. Махат­хир и Наджиб бяха съюз­ници в миналото, докато министър-председателят не бе замесен в коруп­ционен скан­дал за 4,5 млрд. долара. Наджиб отрече да е учас­т­вал в коруп­ционна схема, а глав­ният прокурор го оневини.