Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон21092020

Брой 180, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.65286 BGN1 GBP = 2.14178 BGN1 CHF = 1.81499 BGN
Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Кандидатът на опозицията Екрем Имамоглу печели изборите за кмет на Истанбул

Кандидатът на опозицията Екрем Имамоглу печели изборите за кмет на Истанбул

Кандидатът на опозицията Екрем Имамоглу печели изборите за кмет на Истанбул

Активността на повторния вот е над 84 процента

Кан­дидатът на опозицията Екрем Имамоглу печели пов­тор­ния вот за кмет на тур­с­кия мегаполис Истан­бул. За Имамоглу са гласували 53,6% от избирателите, а за съпер­ника му Бинали Йъл­дъръм, кан­дидат на управ­ляващата Пар­тия на справед­ливостта и раз­витието (ПСР) и бивш премиер на Тур­ция, са гласували 45,4% от избирателите, съоб­щават тур­ски медии.

Бинали Йъл­дъръм прие загубата и поз­д­рави съпер­ника си Екрем Имамоглу за пред­нината му в изборите, след като започна обявяването на резул­татите. На прес­кон­ферен­ция бив­шият премиер и обяви, че “засега“ води против­никът му и го поз­д­рави — доказател­с­тво, че тур­с­ката демок­рация работи “съвър­шено“, предаде Рой­терс. Часове след предиш­ния вот на 31 март Йъл­дъръм и управ­ляващата Пар­тия на справед­ливостта и раз­витието (ПСР) отказ­ваха да приз­наят поражението. Именно това и пос­лед­валата жалба заради неред­ности доведоха до пов­тор­ните избори в неделя.

Това е “ново начало“ за Истан­бул, каза Екрем Имамоглу в пър­вия си комен­тар, над половин час след този на Йъл­дъръм. Той изрази готов­ност да работи с президента (и бивш кмет на града) Реджеп Ердоган “хар­монично“ и иска да му пред­с­тави “път­ната си карта“, с която да се справи с проб­лемите на града.

Кмет­с­кото място на най-големия тур­ски град вече беше спечелено от Имамоглу на 31 март, но управ­ляващите заявиха, че е имало нарушения при гласуването, оспориха победата му и се стигна до пов­таряне на изборите. Той ги спечели още по-убедително, откол­кото през март, когато раз­ликата между него и Йъл­дъръм беше около 14 000 гласа, а този път — 800 000 гласа.

Истан­бул е водещ за тур­с­ката икономика, град с доходни инф­рас­т­рук­турни проекти за много милиони долари, който осигурява една трета от БВП на Тур­ция. Раз­ход­ната част на бюджета му за 2019 г. е 23,9 млрд. лири (4,08 млрд. долара), отбелязва ДПА. Имамоглу е обещал да раз­к­рие под­роб­ности за “раз­хищенията“ и “коруп­ция“ на град­с­ките власти при управ­лението на ПСР. Тя обаче все още кон­т­ролира мес­т­ния пар­ламент, освен това цялата власт е в ръцете на правител­с­т­вото в Анкара, което може рязко да ореже ресур­сите на Истан­бул.

Днес вие поп­равихте демок­рацията, от утре започва нашата работа, заяви в неделя вечерта новият кмет, обръщайки се към сим­патизан­тите си. Той изрази надежда, че работейки в Истан­бул, ще си сът­руд­ничи с президента Реджеп Ердоган. Бих искал да се срещна с вас и да обсъдим проб­леми, които можем да решим заедно — като тран­с­порта, кризата с бежан­ците, под­готов­ката за въз­можни земет­ресения. Бихме искали да ви пред­с­тавим нашия план за дейс­т­вие, каза Имамоглу, обръщайки се към президента.

България

Икономика

Култура

Почина леген­дарен барабанист

Бив­шият барабанист на британ­с­ката рок­г­рупа “Юрая Хийп“ Лий Кър­с­лейк почина вчера на 74 години, предаде ТАСС, като цитира музикал­ното издание…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Земеделие

По стъпките на Алпийската коза в Сакар планина

По стъп­ките на Алпийс­ката коза в Сакар планина

Няма как на бъл­гар­с­кия пазар да се издър­жаш с такава ниска изкупна цена на яреш­кото месо и козето мляко, категоричен е д-р Бранимир Синапов

Д…

Прочети още:

Loading...