Иран е задържал чуждестранен петролен танкер за контрабанда

Иран е задържал чуждестранен петролен танкер за контрабанда

Иран­сата Революционна гвар­дия съобщи, че е задър­жала чуж­дес­т­ранен тан­кер с 12-членен екипаж, който според нея извър­ш­вал кон­т­рабанда на пет­рол в Пер­сийс­кия залив, предаде АП, като се позова на иран­с­ката дър­жавна телевизия.

Това става само дни след като пет­ролен тан­кер, базиран в Обединените араб­ски емир­с­тва, изчезна от сис­темите за прос­ледяване в иран­ски териториални води. Плаващият под панам­ски флаг тан­кер МТ “Риа“ прес­тана да предава данни за мес­тоположението си през нощта в събота близо до ост­ров Кешм, на който има Революцион­ната гвар­дия има база. Иран­с­ката телевизия не уточни от коя страна е плавател­ният съд, за който съобщи вчера, но каза, че той е бил задър­жан в събота южно от ирак­с­кия о. Ларак в Ормуз­кия проток. Чуж­дес­т­ран­ният екипаж е заподоз­рян в кон­т­рабанда на около 1 милион литра гориво от иран­ски кон­т­рабан­дисти на чуж­дес­т­ранни купувачи, каза дър­жав­ната медия.

Според иран­с­ките военни задър­жаният съд е същият, който те изтег­лили на бук­сир в събота, след като подал сиг­нал за бед­с­т­вие, посочва Рой­терс. Инфор­мацията за задър­жан от иран­с­ката Революционна гвар­дия съд противоречи на изяв­лението на говорител на иран­с­кото вън­шно минис­тер­с­тво от сряда, че Иран е оказал помощ на чуж­дес­т­ранен пет­ролен тан­кер с неиз­п­рав­ност.