Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет06082020

Брой 148, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.66241 BGN1 GBP = 2.16509 BGN1 CHF = 1.81752 BGN
Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Френският премиер Едуар Филип подкрепя идеята за мигрантски квоти

Френският премиер Едуар Филип подкрепя идеята за мигрантски квоти

Френският премиер Едуар Филип подкрепя идеята за мигрантски квоти

Броят на кан­дидатите за убежище в Гер­мания е намалял с 11 на сто спрямо 2018 г.

Френ­с­кият премиер Едуар Филип заяви на изс­луш­ване в пар­ламента, че не е против да бъдат въведени квоти за миг­ран­тите. Това е част от усилия на правител­с­т­вото му да успокои без­покойс­т­вото на избирателите за имиг­рацията, от които се въз­пол­з­ват политичес­ките му опоненти от край­ната дес­ница, предаде Рой­терс.

Филип изложи вчера пред депутатите позицията на правител­с­т­вото си за имиг­рацията. Той заяви, че е важно да се дейс­тва хуманно към миг­ран­тите.

Но добави: “Въп­росът не е табу. Не се страхувам да мисля за идеята за квоти“.

За миналата година Фран­ция е отчела 123 000 заяв­ления за убежище или с 22 на сто повече от предиш­ната година.

Същев­ременно еврокомисарят по миг­рацията Димит­рис Аврамопулос прикани страните членки на ЕС да под­к­репят времен­ния план за бързо сваляне на сушата на миг­ран­тите от плавателни съдове в Средиземно море и раз­п­ределянето им из желаещи дър­жави. На среща на вът­реш­ните минис­три от ЕС в Люк­сем­бург Аврамопулос заяви, че е нас­тъпил “момент всички страни членки да проявят повече солидар­ност и повече отговор­ност“. ЕС “не може само да опитва да намира временни решения“, а са необ­ходими пос­тоянни механизми, добави той.

Гер­мания, Италия, Малта и Фран­ция искат да бъде одоб­рена “бърза процедура“ за проуч­ване на миг­ран­тите, раз­сел­ване на кан­дидатите за убежище и репат­риране в срок от четири сед­мици на хората, които не са подали молба или не отговарят на условията за убежище. Сис­темата трябва да работи въз основа на “пред­варително дек­ларирани желания“ на страните, че ще приемат кан­дидати за убежище, като ще се спаз­ват досегаш­ните “облек­чени процедури“.

По-малко хора са кан­дидат­с­т­вали за убежище в Гер­мания през пър­вите 9 месеца на годината спрямо същия период на миналата година, сочат данни, цитирани от ДПА. Близо 110 300 души са кан­дидат­с­т­вали за бежан­ски статут или право на убежище на основание прес­лед­ване по политически причини от януари до сеп­тем­ври, съобщи вът­реш­ното минис­тер­с­тво. Това е спад с 11,4 процента спрямо същите месеци на 2018 г. Близо 22 на сто от мол­бите са свър­зани с деца на въз­раст под 1 година, родени след прис­тигането на родителите им в Гер­мания.

Основ­ната причина за намаляването е, че в страната са прис­тиг­нали по-малко хора от военни зони като Сирия и Ирак.

България

Икономика

Кредитирането за есенната сеитба се очаква след 10 август

Кредитирането за есен­ната сеитба се очаква след 10 август

През след­ващата сед­мица агроминис­тер­с­т­вото и фонд „Земеделие” ще бъдат готови да отпус­нат нис­колих­вени заеми за есен­ната сеитба, като тогава…

Прочети още:

Loading...

Култура

Русен­с­ката опера пред­с­тавя “Набуко“ на отк­рита сцена

Днес Русен­с­ката опера ще пред­с­тави спек­такъла “Набуко“ от Дж. Верди под отк­рито небе от 21.00 ч на площада пред Операта. На сцената ще изляз…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Земеделие