Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет24092020

Брой 183, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.67279 BGN1 GBP = 2.12856 BGN1 CHF = 1.81549 BGN
Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Михаил Мишустин е новият премиер на Русия

Михаил Мишустин е новият премиер на Русия

Михаил Мишустин е новият премиер на Русия

53-годишният инженер от 10 години ръководи данъчната служба на страната

Дър­жав­ната дума даде вчера съг­ласие за наз­начаването на ръководителя на Федерал­ната данъчна служба Михаил Мишус­тин за министър-председател на Русия, съобщи ТАСС. В под­к­репа на това решение гласуваха 383 депутати, нямаше нито един глас “против“, а 41 депутати гласуваха “въз­дър­жал се“.

Високопос­тавен дър­жавен служител, непоз­нат на широката общес­т­веност, Михаил Мишус­тин, който в сряда бе номиниран за премиер на Русия от президента Владимир Путин, от десет години ръководи данъч­ната служба, където си изг­ради репутация на ефек­тивно работещ човек. Мишус­тин, който е на 53 години, от Мос­ква и инженер по образование, заменя на премиер­с­кия пост Дмит­рий Мед­ведев, който заяви, че правител­с­т­вото му подава оставка след обявените от Владимир Путин сериозни кон­с­титуционни промени, пише АФП.

Начело на данъч­ната служба Мишус­тин е пос­тиг­нал сериозни успехи според дър­жав­ните медии. “Той съз­даде най-добрата сис­тема за събиране на данъци в света“, посочи дър­жав­ната телевизия “Рос­сия 24“ след съоб­щението за номинацията му. Независимо дали това твър­дение е преувеличено или не, Мишус­тин организира рефор­мата и циф­ровизацията на данъч­ната служба — една огромна бюрок­рация, която дълго време не работеше ефек­тивно и която той превърна в служба, вдъх­ваща рес­пект, пише АФП.

Мишус­тин завър­шва вис­шето си образование през 80-те години на миналия век в един от тех­ничес­ките универ­ситети в Мос­ква и пос­тъпва на работа в рус­ката админис­т­рация през 1998 г. като зам.-директор на данъч­ната служба, заемайки паралелно поста на зам.-министър за данъч­ната политика. Впос­лед­с­т­вие кариерата му продъл­жава в няколко правител­с­т­вени аген­ции. През 2010 г. Мишус­тин отново започва работа в рус­ката данъчна служба, като е натоварен със задачата да я модер­низира из основи.

Една успешно изпъл­нена задача, каза той през ноем­ври м. г. в интервю за всекид­нев­ника “Комер­сант“, в което увери, че отк­лоненията в приходите от ДДС (раз­ликата между очак­ваните и реално пос­тъпилите в дър­жавата сред­с­тва) е под 0,6 на сто, докато в Европа е около 10 процента.

Мишус­тин е семеен и има три деца. През 2015 г. той бе пос­тавен на пет­десет и чет­върто място в списъка на сп. “Форбс“ на най-добре платените служители в Русия с доход от 183,31 млн. рубли (2,7 млн. евро).

България

Икономика

Култура

Андрей Даниел и Вихрони Попнеделев с националната награда “Захари Зограф”

Андрей Даниел и Вихрони Попнеделев с националната награда “Захари Зограф”

Двама худож­ници ще получат национал­ната наг­рада за живопис “Захари Зог­раф“ през тази година – Анд­рей Даниел (пос­мър­тно) и Вих­рони Поп­неделев…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Канят Петър Жеков в щаба на ЦСКА

Треньорът на ЦСКА Стамен Бел­чев може да прибегне до любопитен ход в желанието си да реши проб­лемите в атаката на отбора.

Той обмисля да покан…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Фермерите в Добруджа нямат пари за есенната сеитба

Фермерите в Добруджа нямат пари за есенната сеитба

Дори могъщи финансово фирми са изправени пред този проблем, не могат да си осигурят средства и прибягват до купа с пшеница

Земедел­с­ките стопа…

Прочети още:

Loading...