Протестите в САЩ прераснаха в насилие и сблъсъци

Протестите в САЩ прераснаха в насилие и сблъсъци

Демонстранти чупеха прозорци, хвърляха предмети по полицаите, подпалиха полицейски коли, блокираха пътища, разграбиха магазини

Нова вълна от протести, прерас­нали в сблъсъци между демон­с­т­ранти и полицията, имаше през нощта срещу неделя в редица американ­ски градове. До тях се стигна въп­реки, че в някои от големите градове беше въведен комен­дан­т­ски час в опит да се успокои гневът на хората, породен от смъртта на цвет­нокожия Джордж Флойд в ръцете на бял полицай.

Президен­тът Доналд Тръмп обеща да спре колек­тив­ното насилие след няколко нощи на раз­мирици в град Минеаполис, където миналия понедел­ник почина. Там беше наложен комен­дан­т­ски час, но демон­с­т­ран­тите го пренеб­рег­наха и се стигна до сблъсък със силите за потушаване на без­редиците, за да бъдат отдалечени те от полицейски учас­тък. Сблъсъци имаше и в Ню Йорк, Филадел­фия, Лос Анджелис и Атланта. В пос­лед­ните два града беше въведен също комен­дан­т­ски час, както и в Маями и Чикаго по същите причини.

По време на протес­тите демон­с­т­ран­тите скан­дираха “Не мога да дишам“ — пос­лед­ните думи на Джордж Флойд, изречени преди да почине. Пър­воначално протес­тите започ­наха мирно, но после демон­с­т­ранти блокираха улици и кръс­товища, предиз­викаха пожари, чупеха стъкла и така се стигна и до сблъсъците със силите на реда на много места.

Кар­тината на протес­тиращи, изпъл­нили улиците на големи американ­ски градове, под­х­ранва чув­с­т­вото за криза в страната след сед­мици на изолация, наложени заради коронавирус­ната пан­демия, по време на която милиони хора изгубиха работата си и несъраз­мерно бяха засег­нати мал­цин­с­тва.

В столицата на САЩ стотици демон­с­т­ранти скан­дираха пред минис­тер­с­т­вото на правосъдието: “Животът на цвет­нокожите има смисъл“.

В щата Минесота, където е Минеаполис, влас­тите мобилизираха 13 000 военни от Национал­ната гвар­дия и поис­каха помощ от минис­тер­с­т­вото на отб­раната за справяне с мес­т­ните протес­тиращи. Щат­с­кият губер­натор Тим Уолц каза, че вън­шни елементи, които може да са анар­хисти или трафиканти на дрога, предиз­вик­ват прерас­т­ването на протес­тите в насилие. Президен­тът Тръмп пък каза, че това се предиз­виква от малки групи прес­тъп­ници и ван­дали, от край­нолеви и от антифашисти и призова да не се допуска раз­рушаването на американ­с­ките градове от подобни хора.

В Ню Йорк протести имаше в Хар­лем, Бронкс, Брук­лин и Куинс, прерас­нали в истин­ски хаос през нощта. Демон­с­т­ранти чупеха прозорци, хвър­ляха пред­мети по полицаите, под­палиха полицейски коли, блокираха пътища с кофи за бок­лук. Дори в Ман­хатън магазини бяха раз­бити и стоката в тях беше отк­рад­ната. Най-малко 15 полицейски коли бяха унищожени, а най-малко 120 души бяха арес­тувани в града. Кметът Бил Де Блазио заяви, че раз­мириците са предиз­вик­вани от агитатори, които не пред­с­тав­ляват града и нарочно се опит­ват да породят насилие срещу полицията.