Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет21012021

Брой 14, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Италия отвори границите си след 3 месеца карантина

Италия отвори границите си след 3 месеца карантина

Италия отвори границите си след 3 месеца карантина

След тримесечна каран­тина от вчера италиан­ците може да пътуват свободно из цялата страна. Италия отвори вът­реш­ните си граници между облас­тите и вън­ш­ните си към и от Европа, предаде Епицен­тър.

Възоб­нови се почти напълно железопът­ният, въз­душ­ният и мор­с­кият тран­с­порт. Гари, аерогари и прис­танища са организирани с входове и изходи за път­ниците, на които се измерва задъл­жително тем­пературата, чиято допус­тима граница е 37,5 градуса. В случай на такава – не се пътува. Остава задъл­жително носенето на маски в общес­т­вения тран­с­порт, в магазините и във всички останали зак­рити места. В някои градове, като Генуа нап­ример, те остават задъл­жителни и навън още една сед­мица.

В хотелите, на други пуб­лични места като фризьор­ски салони и в моловете също ще се измерва тем­пературата, въп­реки че за тях това не е задъл­жително. Никъде не се раз­решава струп­ването на хора, като социал­ната дис­тан­ция е 1 метър. Правител­с­т­вото отх­върли искането на облас­тите Сар­диния и Сицилия прис­тигащите там да имат здравно удос­товерение, че не са заразени с COVID-19.

Италия бе пър­вата европейска страна, която бе засег­ната тежко от коронавируса и официално е регис­т­рирала над 33 000 смър­тни случая от заболяването. В началото на март бяха наложени строги каран­тинни мерки и оттогава броят на новозаразените намаля сериозно. Страната е изп­равена пред най-тежката рецесия от Втората световна война и се надява чуж­ден­ците да се вър­нат, и то бързо.

България

Икономика

Култура

Спорт

Земеделие