Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб08082020

Брой 149, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.65147 BGN1 GBP = 2.17235 BGN1 CHF = 1.81785 BGN
Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Руска делегация обсъди с Башар Асад хуманитарното подпомагане в Сирия

Руска делегация обсъди с Башар Асад хуманитарното подпомагане в Сирия

Руска делегация обсъди с Башар Асад хуманитарното подпомагане в Сирия

Специал­ният пред­с­тавител на рус­кия президент за уреж­дането в Сирия Алек­сан­дър Лав­рен­тиев и зам.-министърът на вън­ш­ните работи Сер­гей Вер­шинин обсъдиха с президента на Сирия Башар ал Асад пер­с­пек­тивите за засил­ване на съв­мес­т­ната дей­ност с цел хуманитарно под­помагане на нуж­даещите се сирийци и въз­с­тановяване на базовата инф­рас­т­рук­тура в страната.

Това съобщи вън­ш­ното минис­тер­с­тво на Русия, цитирано от ТАСС.

Дип­ломатите са прис­тиг­нали в Дамаск като членове на руска меж­дуведом­с­т­вена делегация, включ­ваща и пред­с­тавители на минис­тер­с­т­вото на отб­раната.

На срещата с президента Асад е била раз­г­ледана под­робно ситуацията в Сирия и около нея с акцент върху целите на ком­п­лек­с­ното политическо уреж­дане при зачитане на суверенитета, независимостта, един­с­т­вото и териториал­ната цялост на страната, се казва в съоб­щението.

Обсъдена е била и под­готов­ката за пред­с­тоящото заседание на комисията за кон­с­титуцията на Сирия, работеща в Женева.

Икономика

БАБХ проверява сиренето и кашкавала в търговските вериги

БАБХ проверява сиренето и каш­кавала в тър­гов­с­ките вериги

Има свръх производство на сурово мляко в Европа, което ще наложи прилагането на регулации

Бъл­гар­с­ката аген­ция по безопас­ност на храните, Коми…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свиват бюджетът на „Герена“ до 500-600 хиляди на месец

Свиват бюджетът на „Герена“ до 500600 хиляди на месец

Името на фир­мата, отпус­нала заема, не може да бъде оповес­тена, заради нежеланието на самата ком­пания, заяви Павел Колев

Бюджетът на Лев­ски за…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...