Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря30092020

Брой 187, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.67595 BGN1 GBP = 2.16095 BGN1 CHF = 1.80827 BGN
Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Мощна експлозия на пристанището съсипа Бейрут

Мощна експлозия на пристанището съсипа Бейрут

Мощна експлозия на пристанището съсипа Бейрут

Тътенът от взрива се е чул чак в столицата на Кипър - Никозия, която е на 241 км

Можна екс­п­лозия удари във втор­ник привечер прис­танището на ливан­с­ката столица Бей­рут и предиз­вика смъртта на над 100 души и доведе до огромни материални щети. Взривът на 2700 т селитра в прис­танището е станал по време на заваръчни работи. В Ливан е обявен четирид­невен траур.

Според пред­варителни изводи на силовите струк­тури, работ­ници в склада са заварявали дупки, през които е можело да се извър­ш­ват кражби и тогава е станала детонацията на съх­раняваните там 2700 тона амониева селитра. Тя е била кон­фис­кувана от мол­дов­ски кораб с украин­ски екипаж през 2015 г. Селит­рата се изпол­зва като ком­понент на взривни вещес­тва и като азотен тор.

По данни на ливан­с­кия Чер­вен кръст над 100 души са убити, а 4000 са ранени в най-тежкото подобно опус­тошение, което градът е преживявал от повече от десетилетие. За голяма част от живеещите в Ливан 5,2 млн. души раз­п­рос­т­ранените в социал­ните медии кадри напом­няха кар­тините от раз­рушенията в града от десетилет­ните войни, които е преживяла страната.

Премиерът Хасан Диаб каза, че 2750 т силно избух­лив амониев нит­рат, който се изпол­зва за торене и правене на бомби, са били съх­ранявани в склад на прис­танището от шест години. Ръководителят на ливан­с­ката служба за сигур­ност генерал-майор Абас Ибрахим каза на дър­жав­ната аген­ция, че преди години правител­с­т­вото е иззело силно избух­ливи материали, които са били складирани в близост до мяс­тото на взрива. Въп­реки че всички си мис­леха за нападение, той предуп­реди, че трябва да се изчакат резул­татите от раз­с­лед­ването и не бива да се избър­зва със спекулации за терорис­тична проява. В телевизионно обръщение премиерът Диаб намекна, че екс­п­лозията е била причинена от нехайс­тво и заяви, че правител­с­т­вото ще потърси отговор­ност от винов­ните.

Минис­търът на здравеопаз­ването Хамад Хасан каза, че ранените са тол­кова много, че бол­ниците са препъл­нени. Затова пос­т­радалите, които не се нуж­даят от операция, ще бъдат нас­танявани в хотели в цен­търа на Бей­рут. В момента усилията са насочени към спасяване на ранените и тър­сене на загинали под отлом­ките на раз­рушени сгради в прис­танището, каза минис­търът.

Пов­редени са сградите в половината Бей­рут. Взрив­ната вълна като смерч е преминала през столицата до най-отдалечените й кът­чета. В жилищата са падали полилеи, огледала, тавани, мебели, телевизори, бал­кони. Пов­редени са голям брой автомобили и автобуси. Губер­наторът на Бей­рут Мар­ван Абуд сравни станалото с бом­бар­диров­ките в Хирошима и Нагасаки.

Взривът в Бей­рут е бил еквивален­тен по мощ­ност на земет­ресение с маг­нитуд от 4,5 по скалата на Рих­тер, съоб­щиха йор­дан­ски сеиз­молози. Според ръководителя на йор­дан­с­ката сеиз­мична обсер­ватория Мах­муд ал Кариюти, стан­цията за мониторинг на земет­ресения в Йор­дания е регис­т­рирала взрива в 18.08 ч. мес­тно време. Тътенът от взрива се е чул чак в столицата на Кипър — Никозия, която е на 241 километра от Бей­рут, съобщи днес в. “Сайп­ръс мейл“.

При взрива са загинали над 50 души, а ранените са 2 750. /ПГ/

/НН/

България

Икономика

Култура

Спорт

Земеделие

Фермата на Ана от Болярово е действаща, но оставаме в черния списък

Чрез решение на Вър­хов­ния админис­т­ративен съд е отменена заповедта на Изпъл­нител­ния дирек­тор на ОДБХ — Ямбол за заличаване на живот­новъд­ния …

Прочети още:

Loading...