Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря30092020

Брой 187, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.67595 BGN1 GBP = 2.16095 BGN1 CHF = 1.80827 BGN
Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Евросъюзът увеличи подкрепата за Ливан след взрива в Бейрут

Евросъюзът увеличи подкрепата за Ливан след взрива в Бейрут

Евросъюзът увеличи подкрепата за Ливан след взрива в Бейрут

Европейс­ката комисия ще осигури 33 млн. евро пър­воначална помощ на Ливан за въз­с­тановяване след опус­тошител­ната екс­п­лозия на прис­танището в Бей­рут, съобщи БТА.

ЕС пред­лага да изп­рати в района на бед­с­т­вието военен кораб с вер­толет за медицин­ска евакуация и специалисти за отк­риване и обез­в­реж­дане на химически, биологични, радиологични и ядрени замър­сители.

ЕК по-рано съобщи, че по искане на Бей­рут е задейс­т­ван европейс­кият механизъм за граж­дан­ска защита.

Холан­дия, Гър­ция, Чехия, Фран­ция, Полша и Гер­мания са изразили готов­ност да отк­лик­нат, като към мяс­тото на взрива вече са изп­ратени 100 специалисти за издир­ване на оцелели в град­ска среда.

Меж­дународ­ната помощ започна да прис­тига вчера в Ливан, след като 2 огромни екс­п­лозия във втор­ник вечерта взеха над 100 жер­тви и раниха няколко хиляди души.

Екс­п­лозиите на прак­тика раз­рушиха прис­танището в Бей­рут и опус­тошиха цели квар­тали на града, поръс­вайки стък­лата на сградите в радиус от километри от мяс­тото на взривовете.

България

Икономика

Култура

Спорт

Земеделие

Фермата на Ана от Болярово е действаща, но оставаме в черния списък

Чрез решение на Вър­хов­ния админис­т­ративен съд е отменена заповедта на Изпъл­нител­ния дирек­тор на ОДБХ — Ямбол за заличаване на живот­новъд­ния …

Прочети още:

Loading...