Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря21102020

Брой 202, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Болните хора от новата зараза могат да заразят домашните си любимци

Болните хора от новата зараза могат да заразят домашните си любимци

Болните хора от новата зараза могат да заразят домашните си любимци

Хората, заразени с Covid-19, могат да предадат инфек­цията на своите кучета и котки, установи канад­ско проуч­ване, цитирано от АФП.

Новият коронавирус е зооноза, тоест инфек­циозна болест, която се предава от живот­ните към хората.

И ако е доказано, че домаш­ните животни не способ­с­т­ват за раз­п­рос­т­ранението на заразата, все повече данни сочат, че кучетата, кот­ките, дори и тиг­рите могат да бъдат заразени с Covid-19.

Екипът на Дороти Бин­зъл, професорка в универ­ситета в канад­с­кия град Гелф изс­лед­вал домашни любимци на стопани, заразени с Covid-19 или проявяващи харак­тер­ните му сим­п­томи.

В пър­вата група, в която попад­нали диаг­нос­тицирани преди по-малко от 2 сед­мици пациенти, учените тър­сели присъс­т­вието на вируса чрез PCR тес­тове при 17 котки и 18 кучета.

Всички тес­тове излезли отрицателни с изк­лючение на един, който изг­леж­дал съм­нителен по дос­товер­ност.

Във втората група от 8 котки и 10 кучета, при които диаг­нозата на тех­ните стопани била с по-стара дата, серологични тес­тове доказали присъс­т­вието на антитела IgG, (приз­нак за стара инфек­ция), а при 4 котки и 2 кучета и антитела IgM, свидетел­с­т­ващи за скорошна инфек­ция.

Всички кучета и котки, носители на антитела, както и едно от кучетата, проявили приз­наците на болестта, като дихателни проб­леми, еднов­ременно със заразените им стопани.

България

Икономика

Култура

Непоказвани оригинални илюстрации от романа “Под игото“

В Габ­рово гос­тува изложба на Национал­ната биб­лиотека “Св. Св. Кирил и Методий“, която пред­с­тавя непоказ­вани оригинални илюс­т­рации от пър­вото…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Земеделие

Динамичен обрат на борсовите цени на зърното

Динамичен обрат на борсовите цени на зърното

Въп­реки неп­роменената прог­ноза на Меж­дународ­ния съвет по зърно за добива на пшеница, отново сме свидетели на динамичен обрат на цените на зъ…

Прочети още:

Loading...