Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон30112020

Брой 230, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Екзитпол: Кандидатът на социалистите печели президентските избори в Боливия

Екзитпол: Кандидатът на социалистите печели президентските избори в Боливия

Екзитпол: Кандидатът на социалистите печели президентските избори в Боливия

Заради ограниченията поради пандемията хората на места чакаха над 2 часа

Кан­дидатът на социалис­тите Луис Арсе може да спечели президен­т­с­ките избори в Боливия, без да се стига до втори тур, показва екзит­пол на телевизия “Унител“, предаде Рой­терс.

Арсе, член на Движението за социализъм на емб­лематич­ния бивш президент Ево Моралес, който беше обвинен от опозицията в изборни измами и е в изг­нание, получава 52,4 на сто от гласовете, показ­ват дан­ните от екзит­пола. Основ­ният му опонент Кар­лос Меса получава само 31,5 на сто от гласовете. На трето място е кан­дидатът на дес­ния съюз “Ние вяр­ваме“ Луис Фер­нандо Камачо с 14,1 на сто от гласовете. За да спечели победа на първи тур, водещият кан­дидат трябва да получи най-малко 40 на сто от гласовете и да води с най-малко 10 на сто пред останалия на второ място, или да получи над 50 на сто от гласовете. Бив­шият минис­тър на икономиката при Моралес изп­реварва с над 20 на сто основ­ния си съпер­ник.

Боливий­ците гласуваха в неделя за президент в неочак­вано спокойна обс­тановка при положение, че страната е силно поляризирана след година на тежка политическа криза и остав­ката на социалиста Ево Моралес. Избор­ните бюра започ­наха да зат­варят в 17 часа мес­тно време (21 ч. по Гринуич), но на места времето за гласуване бе удъл­жено заради опаш­ките от тър­пеливо чакащи избиратели. Зам.-министърът за сигур­ността Уил­сон Сан­тамария съобщи, че избор­ният ден в цялата страна е протекъл спокойно, само с няколко изолирани инцидента. Ограниченията във връзка с пан­демията от коронавируса, главно изис­к­ването за спаз­ване на дис­тан­ция, обаче забавиха процеса на гласуване. На места избирателите тряб­ваше да чакат повече от 2 часа. Резул­татите обаче няма да бъда огласени бързо. Избирател­ният съд съобщи още в събота, че пред­варителни резул­тати няма да се съоб­щават, за да се избегне нап­режение в общес­т­вото. В обръщение към сънарод­ниците си изпъл­няващата длъж­ността президент на страната Янине Анес призова политичес­ките сили и граж­даните за изчакат тър­пеливо избор­ните резул­тати. “Всички ние трябва да проявим тър­пение и да изчакаме резул­татите от изборите, избяг­вайки как­вито и да било актове на насилие. Уверявам ви, че резул­тати ще бъдат дос­товерни“, каза Анес.

След изборите на 20 октом­ври 2019 г. Вис­шият избирателен съд обяви за победител дейс­т­ващият тогава президент Ево Моралес. Неговият основен съпер­ник Кар­лос Меса заяви, че не приз­нава победата му на пър­вия тур. След продъл­жили три сед­мици протести Моралес подаде оставка и впос­лед­с­т­вие напусна страната, а временен президент стана вторият зам.-председател на гор­ната камара в пар­ламента Янине Анес. Вис­шият избирателен съд анулира резул­татите от президен­т­с­ките и пар­ламен­тар­ните избори и нас­рочи нови на 3 май, но заради пан­демията те бяха отложени за 18 октом­ври.

България

Икономика

Данъчна ваканция? Няма как да стане, твърди Ананиев

Данъчна ваканция? Няма как да стане, твърди Ананиев

Данъчна вакан­ция, отлагане на плащанията на фир­мите към хаз­ната, отмяна на аван­сови вноски, сък­ращаване на срокове по връщане на ДДС. Всичко…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Майк Тайсън и Рой Джоунс-младши не излъчиха победител

Майк Тайсън и Рой Джоунс-младши не излъчиха победител

Майк Тай­сън и Рой Джоунс-младши завър­шиха наравно в 8-рундовата (по 2 минути на част) си демон­с­т­ративна битка в Лос Анджелис. Двамата легенд…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Изкуственият интелект влиза в селското стопанство с програми за 9 млн. лева

Изкуственият интелект влиза в селското стопанство с програми за 9 млн. лева

През първите шест месеца изнесените аграрни стоки са с 30,1% повече на годишна база, показва годишен доклад за състоянието и развитието на з...

Прочети още:

Loading...