Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон18012021

Брой 11, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Джо Байдън обяви ключови назначения в администрацията

Джо Байдън обяви ключови назначения в администрацията

Джо Байдън обяви ключови назначения в администрацията

Екипът по национална сигурност събира ветерани от кабинета на Барак Обама

Новоиз­б­раният президент Джо Бай­дън официално пред­с­тави своя екип по национал­ната сигур­ност, със­тавен от хора от админис­т­рацията на Обама. Това е сиг­нал за промяна на политиката на Тръмп “Америка на първо място“ и за връщане към ангажимен­тите на САЩ на глобал­ната арена.

Шестте наз­начения, включ­ващи и бив­шия дър­жавен сек­ретар Джон Кери, бележат въз­с­тановяване на по-традиционния под­ход към отношенията на САЩ с останалия свят и отразяват обещанията на Бай­дън по време на предиз­бор­ната кам­пания, че неговият кабинет ще е огледало на многооб­разието на Америка.

Под­бирайки ветерани във вън­ш­ната политика, Бай­дън очевидно се стреми да прек­рати вой­ната на президента Доналд Тръмп срещу т.нар. “дъл­бока дър­жава“, в резул­тат на която редица висши и от средно рав­нище кариерни служители напус­наха правител­с­т­вото, особено от Дър­жав­ния депар­тамент и Съвета за национална сигур­ност. Някои от тях бяха увол­нени, след като дадоха глас­ност на опозицията си срещу ходовете на правител­с­т­вото.

С наз­начаването на Джон Кери на поста специален пред­с­тавител по въп­росите на климата, Бай­дън залага на обиг­ран в мул­тилатерализма дип­ломат, поз­нат на много световни лидери, за да се пос­вети на пред­виденото зав­ръщане на САЩ в Париж­кото споразумение.

Бай­дън избра дъл­гогодиш­ния дип­ломат и служител в сферата на национал­ната сигур­ност Антъни Блин­кън за дър­жавен сек­ретар. Блин­кън е бил дълго време доверено лице на Бай­дън и е бил фигура номер 2 в Дър­жав­ния депар­тамент и зам.-съветник по национал­ната сигур­ност в админис­т­рацията на Барак Обама, пише Рой­терс. Той е ветеран в американ­с­ката дип­ломация и е на 58 години. Кариерата си в Дър­жав­ния депар­тамент започва при президента Бил Клин­тън. Освен че е служил на двама президенти демок­рати, е бил и дълго време сът­руд­ник в сенат­с­ката комисия по вън­шни отношения.

Блин­кън е изразявал желание да въз­върне доверието на света в САЩ и да въз­с­танови алиан­сите, пос­т­радали по времето на Тръмп, както и да изг­ради нови пар­т­ньор­с­тва, така че Вашин­г­тон да не трябва сам да се противопос­тавя на Пекин, пише ДПА. Амбициите на Блин­кън са да върне американ­с­ката вън­шна политика към стан­дар­тите отп­реди Тръмп и да я нап­рави по-предвидима. Той е критичен и към под­хода на Тръмп към Европа и смята, че отношенията не могат да бъдат просто свеж­дани до това колко пари една страна членка на НАТО харчи за отб­раната си. Той ще трябва и да осъщес­тви намерението на Бай­дън да върне САЩ като страна по иран­с­ката ядрена сделка.

България

Икономика

Loading...

Култура

Мюзикълът „ШРЕК“ е отново в Софийската опера

Мюзикълът „ШРЕК“ е отново в Софийската опера

Гост-режисьор от Бродуей - Уест Хайлър

Софийс­ката опера и балет пред­с­тави за първи път в Бъл­гария през фев­руари миналата година мюзикъла „Шре…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Алберт Попов с първи точки за сезона

Алберт Попов спечели първи точки за сезона в Светов­ната купа по ски-алпийски дис­цип­лини, след като се класира 16-ти на слалома във Флахау (А…

Прочети още:

Loading...

Земеделие