Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Нед17012021

Брой 10, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Портокалите ;могат да помагат в лечението и профилактиката на вирусни заболявания

Портокалите ;могат да помагат в лечението и профилактиката на вирусни заболявания

Портокалите ;могат да помагат в лечението и профилактиката на вирусни заболявания

Пор­токалите съдър­жат вещес­тво, което може да намери приложение в профилак­тиката и лечението на вирусни заболявания, в това число и на коронавирусна инфек­ция, пише сп. “Медикъл хай­потисис“, позовавайки се на египет­ско изс­лед­ване.

Авторите му от универ­ситета в град Танта отбеляз­ват, че биоф­лавоноидът с противовирусни свойс­тва — хес­перидин, се съдържа в кората на цит­русовите плодове, предимно на пор­токалите.

Извес­тно е, че хес­перидинът има редица полезни свойс­тва, дейс­т­вайки като антиок­сидант и като противовъз­палително, венотонично и кар­диоп­ротек­тивно сред­с­тво. Заедно с друг флавоноид, диос­мин, той се изпол­зва за лечение на венозна недос­татъч­ност.

Авторите на нас­тоящото изс­лед­ване отк­рояват потен­циал­ното му приложение като антивирусно сред­с­тво и в час­т­ност срещу коронавирусна инфек­ция. Изс­ледователите са установили, че хес­перидинът може да блокира проник­ването на коронавируса в клет­ките гос­топ­рием­ници чрез ACE2 рецеп­тори, като по този начин предот­в­ратява инфек­цията.

Противовъз­палител­ните свойс­тва на хес­перидина същев­ременно намаляват риска от животозас­т­рашаваща свръх­реак­ция на имун­ната сис­тема, извес­тна като цитокинова буря, обяс­нява ръководителят на изс­лед­ването Юсуф А. Хагаг.

България

Икономика

Loading...

Култура

„Искам вашия мъж“ се играе в Сатирата

Режисьорът Влад­лен Алек­сан­д­ров казва: Хората искат да бъдат щас­т­ливи в едно нещас­т­ливо време. Кирил Ефремов, Рада Кай­рякова и Сил­вия Лул…

Прочети още:

Loading...

Спорт

„Сините“ заминаха за Хърватия без новите

Лев­ски замина за лагера в Умаг (Хър­ватия) с група от 25 играчи. Треньорът Славиша Стоянович и новите попъл­нения Звонимир Микулич и Ребин Сул…

Прочети още:

Loading...

Земеделие