Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Нед17012021

Брой 10, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Австрийският канцлер предвижда строги и “масивни ограничения“

Австрийският канцлер предвижда строги и “масивни ограничения“

Австрийският канцлер предвижда строги и “масивни ограничения“

Себастиан Курц очаква да осигури повече възможности за спорт в обозримо бъдеще

В интервю пред всекид­нев­ника “Клайне цай­тунг“ авс­т­рийс­кият кан­ц­лер Себас­тиан Курц попари очак­ванията за бързо раз­х­лаб­ване на ограниченията след изтичане на срока на лок­дауна, в който се намира страната.

“След 7 декем­ври ще трябва да живеем с масивни ограничения. В никакъв случай няма да бъдат пред­п­риети прибър­зани стъпки за раз­х­лаб­ване на мер­ките. За всекиго трябва да е ясно, че сед­мици и месеци ще живеем с извес­тни ограничения“, заяви кан­ц­лерът, цитиран от БТА.

Според Курц целта е на 7 декем­ври внимателно да бъдат свалени мер­ките и отново да заработят тър­говията и училищата. Това обаче зависи от броя на заразените. Кол­кото по-висок е той, тол­кова по-трудно ще бъде да пред­п­риемем стъпки по отварянето, допълва кан­ц­лерът.

По-нататък в интер­вюто той под­чер­тава, че е необ­ходимо да се нап­рави всичко за предот­в­ратяване на трети лок­даун. Голям шанс за пос­тигането на тази цел Курц вижда в нас­рочените за декем­ври масови антигенни тес­тове, с които могат да се локализират заразените и да бъдат предот­в­ратени нови заразявания.

В сряда, 2 декем­ври, ще бъдат пред­с­тавени плановете на авс­т­рийс­кото правител­с­тво във връзка с дебата за отваряне на ски районите след Коледа поради пан­демията, обяви Курц. Но дебатът трябва да се води диферен­цирано, предуп­реди той.

В момента пис­тите са зат­ворени и отсега е ясно, че спор­т­ните съоръжения няма да бъдат сред пър­вите, които ще бъдат отворени след 7 декем­ври. Но въп­реки това федерал­ното правител­с­тво има намерение да осигури повече въз­мож­ности за спорт в обоз­римо бъдеще, особено ако това е под отк­рито небе и става дума за индивидуални спор­тове.

Същев­ременно въп­росът с туризма трябва да се раз­г­лежда отделно от спорта. Едно е ясно: раз­в­лечения след скис­порт ще има отново най-рано след 1 година, кон­к­ретизира Курц.

България

Икономика

Loading...

Култура

„Искам вашия мъж“ се играе в Сатирата

Режисьорът Влад­лен Алек­сан­д­ров казва: Хората искат да бъдат щас­т­ливи в едно нещас­т­ливо време. Кирил Ефремов, Рада Кай­рякова и Сил­вия Лул…

Прочети още:

Loading...

Спорт

„Сините“ заминаха за Хърватия без новите

Лев­ски замина за лагера в Умаг (Хър­ватия) с група от 25 играчи. Треньорът Славиша Стоянович и новите попъл­нения Звонимир Микулич и Ребин Сул…

Прочети още:

Loading...

Земеделие