Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 94, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Гръцките ученици се връщат в гимназиите, но със задължителен ковид тест

Гръцките ученици се връщат в гимназиите, но със задължителен ковид тест

Гръцките ученици се връщат в гимназиите, но със задължителен ковид тест

Японското правителство отрече съобщения за приоритетно ваксиниране на олимпийските спортисти

При високо ниво на заразени и хос­питализирани Гър­ция отваря гим­назиите със задъл­жително тес­т­ване на ученици и учители, предаде Епицен­тър. Пред аптеките се извиха опашки за без­п­латни тес­тове.

Част от екс­пер­тите от национал­ния щаб за борба с коронавируса са категорично против отваряне на училищата при високо ниво на заразени в страната. Правител­с­т­вото пое отговор­ност с начало на учеб­ния процес от понедел­ник — 12 април, заяви минис­търът на образованието Карамео. Въвеж­дат се изк­лючително строги мерки за присъс­т­вието на учениците в час. По два пъти на сед­мица трябва да пред­с­тавят документ, под­писан от родителите, че са нап­равили вкъщи тест и резул­татът е отрицателен. В случай на положителен тест се каран­тинира целият клас и семейс­т­вото, като всички са задъл­жени да се тес­т­ват отново. Намалява се броят на часовете в клас­ните стаи и се увеличават учеб­ните занимания на отк­рито. Носенето на маски е задъл­жително. Учениците от начал­ното училище остават на дис­тан­ционно обучение до Велик­ден, съобщи минис­търът на образованието.

Вече два милиона гърци са вак­синирани. От сеп­тем­ври се обмисля задъл­жително вак­синиране на всички здравни работ­ници, съобщи премиерът Кириакос Мицотакис.

Япон­с­кото правител­с­тво вчера нап­рави опит да успокои бур­ната реак­ция в социал­ните мрежи, като изтъкна, че в момента не планира да вак­синира приоритетно срещу ковид спор­тис­тите, които ще учас­т­ват на олим­пиадата, отх­вър­ляйки медийни съоб­щения, че обмисля такава въз­мож­ност, предаде Рой­терс.

Въз­мущението в социал­ните медии избухна в момент, когато вак­синирането в Япония изос­тава значително в срав­нение с тем­повете в други раз­вити дър­жави. Едва 1 милион души са получили първа доза от вак­сината на „Пфайзер/Бионтех” от фев­руари насам, при население от 126 млн., а имунизирането на по-уязвимите въз­рас­тни хора ще започне чак идната сед­мица.

С наб­лижаването на лет­ните олим­пийски игри, които трябва да започ­нат през юли, случаите на зараза рас­тат. Вчера в Токио са регис­т­рирани 545 нови случаи, а губер­натор­ката каза, че ще поиска от цен­т­рал­ното правител­с­тво да наложи спешни мерки в столич­ния регион. По-рано аген­ция Киодо съобщи, като цитира правител­с­т­вени служители, че Япония е започ­нала да обмисля въз­мож­ността да обез­печи вак­синирането на спор­тис­тите си, учас­т­ници в олим­пийс­ките и параолим­пийс­ките игри, до края на юни. “Първо дайте на баба ми!“, написа пот­ребител в Туитър. “Всички спор­тисти са млади и здрави“. Въз­мущението продължи дори и след като правител­с­т­веният говорител Кацунобу Като каза, че кабинетът не обмисля да даде приоритет на олим­пий­ците. Много хора отбелязаха, че пър­воначал­ният план за вак­синиране дава приоритет на медицин­с­ките работ­ници, въз­рас­т­ните и на хора с хронични заболявания, а редовите граж­дани едва ли ще бъдат вак­синирани преди лятото.

Докато правител­с­т­вото каза, че работи за провеж­дането на олим­пийс­ките игри, както е планирано, от 23 юли, голямо мнозин­с­тво японци искат те са бъдат отменени или отново отложени.

България

Икономика

Култура

Спорт

Дамбраускас: Този мач бе катастрафа за нас

Треньорът на Лудогорец Вал­дас Дам­б­раус­кас заяви, че поражението от ЦСКА с 1:4, е било катас­т­рофа за неговия отбор. “Когато спечелиш титл…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...