Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 279, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Властите в Гърция удължиха със седмица всички COVID ограничения

Властите в Гърция удължиха със седмица всички COVID ограничения

Влас­тите в Гър­ция удъл­жиха с една сед­мица всички ограничения, наложени заради пан­демията, предаде БНР. Ежед­нев­ните тес­тове на учениците продъл­жават да показ­ват голям процент заразени. След Атина и в Северна Гър­ция се наложи прех­вър­ляне на лекари от час­тни бол­ници поради недос­тиг на пер­сонал в дър­жав­ните.

Поради сил­ната актив­ност на варианта Омик­рон интен­зив­ните отделения са напълно заети, а лекарите повече от два месеца работят без почивен ден ‚съоб­щават от бол­ниците в град Патра, където вчера дори стач­куваха за няколко часа. Мобилизирани са лекари с раз­лични специал­ности, защото от коронавируса са засег­нати много сек­тори в здравеопаз­ването.

Над 5 хиляди са вече бол­ните и пос­тавени под каран­тина учители, инфор­мират от син­диката им. Тес­т­ват учениците всеки ден, като пос­лед­ните данни показ­ват нарас­т­ване на заболяемостта сред децата от 4 до 17-годишна въз­раст с 18% за ден.

При тази епидемична обс­тановка и след ясна позиция на Съвета за кон­т­рол на пан­демията правител­с­т­вото удължи с още една сед­мица до 24-ти януари всички строги ограничения и мерки в страната. Остава в сила и нареж­дането за влизане в Гър­ция с отрицателен тест дори и за вак­синираните.

Същев­ременно за интен­зивно лечение в Италия за пос­лед­ното денонощие са приети близо 1700 пациенти, като заразените са 220 000 хиляди души, сочи официал­ната статис­тика. Част от науч­ната и медицин­ска общ­ност в Италия са мнение, че няма вече смисъл да се съоб­щават на дневна база заразените, а да се премине към сед­мични данни. Според медиците Омик­рон в голямата си част сред вак­синираните съз­дава форма на грипно със­тояние и трябва да се третира като ендемия.

България

Икономика

Култура

Боб Дилън продаде музиката си на „Сони”

Боб Дилън продаде музиката си на „Сони”

Живата легенда Боб Дилън е продал на япон­с­ката кор­порация “Сони“ целия си музикален каталог, както и правата за няколко бъдещи записа, преда…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Земеделие

Loading...