Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб08082020

Брой 149, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.65147 BGN1 GBP = 2.17235 BGN1 CHF = 1.81785 BGN
Back Вие сте тук:Начало Свят

Евросъюзът увеличи подкрепата за Ливан след взрива в Бейрут

Евросъюзът увеличи подкрепата за Ливан след взрива в Бейрут

Европейс­ката комисия ще осигури 33 млн. евро пър­воначална помощ на Ливан за въз­с­тановяване след опус­тошител­ната екс­п­лозия на прис­танището в Бей­рут, съобщи БТА.

ЕС пред­лага да изп­рати в района на бед­с­т­вието военен кораб с вер­толет за медицин­ска евакуация и специалисти за отк­риване и обез­в­реж­дане на химически, биологични, радиологични и ядрени замър­сители.

ЕК по-рано съобщи, че по искане на Бей­рут е задейс­т­ван европейс­кият механизъм за граж­дан­ска защита.

Холан­дия, Гър­ция, Чехия, Фран­ция, Полша и Гер­мания са изразили готов­ност да отк­лик­нат, като към мяс­тото на взрива вече са изп­ратени 100 специалисти за издир­ване на оцелели в град­ска среда.

Меж­дународ­ната помощ започна да прис­тига вчера в Ливан, след като 2 огромни екс­п­лозия във…

Прочети още…

Най-застрашени от изчезване са тревопасните видове животни

Тревопас­ните животин­ски видове са най-застрашени от изчез­ване, в срав­нение с хищ­ниците и всеяд­ните, установи меж­дународно проуч­ване на британ­ски и американ­ски учени, цитирани от АФП.

Най-голям е рис­кът за тревопас­ните влечуги, как­вито са кос­тенур­ките, и за големите по раз­мер тревопасни, как­вито са слоновете. Тен­ден­цията е валидна за всякакъв вид хабитат, от горите до пус­тините. Учените са анализирали съд­бата на над 24 500 животин­ски вида — живи и изм­рели.

Авторите на изс­лед­ването са от…

Прочети още…

Япония почете с минута мълчание жертвите в Хирошима преди 75 г.

Япония почете с минута мълчание жертвите в Хирошима преди 75 г.

Атомната бомба на САЩ унищожава тогава 140 000 души

Япония почете на 6 август с минута мъл­чание паметта на жер­т­вите от американ­с­ката атомна бом­бар­дировка на град Хирошима, извър­шена преди 75 години, предаде ТАСС.

Бом­бар­диров­ката раз­руши града и отне живота на 140 000 души, повечето от които цивилни, включително много деца.

Оцелели, техни близки и други хора отбелязаха годиш­нината от трагедията в Парка на мира в цен­търа на Хирошима в ограничен със­тав заради ситуацията с…

Прочети още…

Икономика

БАБХ проверява сиренето и кашкавала в търговските вериги

БАБХ проверява сиренето и каш­кавала в тър­гов­с­ките вериги

Има свръх производство на сурово мляко в Европа, което ще наложи прилагането на регулации

Бъл­гар­с­ката аген­ция по безопас­ност на храните, Коми…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свиват бюджетът на „Герена“ до 500-600 хиляди на месец

Свиват бюджетът на „Герена“ до 500600 хиляди на месец

Името на фир­мата, отпус­нала заема, не може да бъде оповес­тена, заради нежеланието на самата ком­пания, заяви Павел Колев

Бюджетът на Лев­ски за…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...