Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 187, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало ЦКС (2)

Очакваме Ви като участници или публика на Крос Кънтри „Вонеща вода“

Очакваме Ви като участници или публика на Крос Кънтри „Вонеща вода“

На 8 и 9 октом­ври 2022 г. ще се със­тои дебют­ното издание на маратона по планин­ско колоез­дене Крос Кън­три “Вонеща вода“. Организатор на над­п­реварата е Колоез­дачен клуб КООП, а спон­сор — Цен­т­рал­ният кооперативен съюз. Със­тезанието се провежда с под­к­репата на Община Велико Тър­ново, хотел­ска верига „КООП — Вашето място за почивка“, „Бул­мин­векс — ГБ“, „КООП Мар­кет“ ЕООД, „Био магазин КООП“ и „ШОКО КООП“.

Крос Кън­три “Вонеща Вода“ е двуд­невно със­тезание в дис­цип­лините XCO и “Маратон“. Със­тезанието е с общо класиране от двата дни. Категориите са „Мъже/Жени 1939 г.“, „Юноши/Девойки старша“, „Юноши/Девойки младша“, „Мас­търс Мъже/Жени“ и „ХОБИ Мъже/Жени“. Трасетата са с ниска труд­ност и под­ходящи за каране за всеки. Наг­раж­даването е до 3-то място…

Прочети още…

ЕЛЕКТРИЧЕСКА КООПЕРАЦИЯ „СВЕТЛИНА“ И ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯТА НА ПАВЛИКЕНИ

ЕЛЕКТРИЧЕСКА КООПЕРАЦИЯ „СВЕТЛИНА“ И ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯТА НА ПАВЛИКЕНИ

Уважаеми читатели, продъл­жаваме руб­риката „130 кооперативни следи“, в която Ви запоз­наваме с любопитни факти от кооператив­ната история, които раз­каз­ват за присъс­т­вието на кооперациите в живота на хората. Днес ще Ви раз­кажем за пав­ликен­с­ката елек­т­ричес­ката кооперация „Свет­лина“ и значимостта ѝ за елек­т­рифицирането и раз­витието на града.

Основополож­ник на идеята за елек­т­рификация и произ­вод­с­тво на пър­вото количес­тво елек­т­рическа енер­гия в пав­ликен­с­кия край е Никола Най­денов от село (днес…

Прочети още…