Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт27102020

Брой 207, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2)

Продавачите на хлебна пшеница на борсата снижиха офертите с 20 лева на тон

Продавачите на хлебна пшеница на борсата снижиха офертите с 20 лева на тон

През третата сед­мица на октом­ври отбеляз­ваме продъл­жаване на въз­ходящия тренд на цените на основ­ните зър­нени кул­тури по светов­ните бор­сови пазари. Пшеницата в САЩ добави 2 долара до 279 щат­ски долара за тон, тази във Фран­ция качи 6 евро до 213 евро за тон. Цените и в Украйна, и в Русия продъл­жават уст­рема нагоре с плюс 8 и 7 долара до еднак­вата котировка от 255 щ.д./т. При царевицата дан­ните за ниско рав­нище на налич­нос­тите в САЩ вдигат цените нагоре с нови 3 долара в Чикаго до 218 щ.д./т и с цели 13 долара в Украйна до 225 щ.д./т. Ечемикът в Украйна след извес­тен зас­той също „порасна“ с 5 долара до 210 щ.д./т, а във Фран­ция промяната е също въз­ходяща с нови 8 евро до 200 евро/т. При рапицата в Европейс­кия съюз (Еuronext) цената следва…

Прочети още…

None

none

100 000 евро за ферма у нас, в Дания е 24 пъти по-скъпа

С ряз­кото нарас­т­ване на имоти и сгради, обект на инвес­тиция в сел­с­ките райони, сред­ната цена на земедел­с­ките стопан­с­тва в Бъл­гария се очер­тава да расте

В дър­жави като Дания и Холан­дия приб­лизител­ната сума на стопан­с­тво е над 2.4 милиона евро, а бъл­гар­с­ките и румън­с­ките фирми се котират на средна стой­ност от около 100 хиляди евро. Това се дължи основно на ком­бинацията от стой­ността на земедел­с­ката земя в раз­лич­ните дър­жави членки и…

Прочети още…

Британски фермери търсят българи да им гледат пуйките

Британски фермери търсят българи да им гледат пуйките

Произ­водителите на пуйки във Великоб­ритания нас­тояват за спешно изк­лючение за набиране до края на месеца на 1000 сезонни работ­ници от чуж­бина и най-вече от Полша, Румъния, Унгария и Бъл­гария, за да гаран­тират, че дос­тав­ките за Коледа няма да се сринат, съобщи елек­т­рон­ното издание FarmingUK. От Британ­с­кия съвет за домаш­ните птици, откъдето е отп­равено искането, са убедени, че сек­торът може да не оцелее без работ­ници извън Великоб­ритания. При наложените мерки за борба с коронавируса в страната…

Прочети още…

Поне веднъж посочете имената на „чертожниците“

Поне веднъж посочете имената на „чертожниците“

От юни досега фонд „Земеделие“ все още не е дал инфор­мация дали и тази година прак­тиката с невалид­ното дек­лариране на площи с плодове и зелен­чуци с цел незаконно получаване на суб­сидии продъл­жава. След миналогодиш­ното изоб­личение на 4453-мата схема­джии при обвър­заната под­к­репа за общес­т­веността е важно да знае дали прак­тиката с фал­шивите „чер­тож­ници“ продъл­жава. За да бъдем наясно дали досегаш­ните сан­к­ции с отнемането на помощта за три поредни години за нарушителите са ефек­тивни. Да не говорим…

Прочети още…

България

Икономика

16,6 млрд. лева дупка в бюджета

16,6 млрд. лева дупка в бюджета

Скоростта на увеличение на нашия дълг над­вишава темпа на рас­теж на икономиката ни и това се прев­ръща в тен­ден­ция“, комен­тира от Лон­дон проф.…

Прочети още:

Loading...

Култура

Михаил Белчев събира звезди в НДК

Михаил Белчев събира звезди в НДК

Михаил Бел­чев е сценарист на големия кон­церт „Третият лъч“, който събира звезди от няколко генерации в НДК. При 30 процента от капацитета на…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Диков прати Локомотив (Сф) на върха във Втора лига

Отборът на Локомотив (София) се върна на върха във Втора лига, след като надви трудно с 3:2 Струм­ска слава. Двубоят от 11-ия кръг на ста…

Прочети още:

Loading...

Свят