Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет06082020

Брой 148, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.66241 BGN1 GBP = 2.16509 BGN1 CHF = 1.81752 BGN
Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Фермери от Северозапада: За коте на 2 месеца искат 500 лева, а за теле на 10 месеца-600 лева

Фермери от Северозапада: За коте на 2 месеца искат 500 лева, а за теле на 10 месеца-600 лева

Фермери от Северозапада: За коте на 2 месеца искат 500 лева, а за теле на 10 месеца-600 лева

Цената на телеш­кото в момента на свобод­ния пазар в Северозападна Бъл­гария е около 3.50 лв./кг живо тегло. Фер­мер от Бяла Слатина нап­ример пред­лага млади животни от раз­лични квалитетни породи между 150 и 300 килог­рама и не отс­тъпва от 3.70 лв./кг. „Няма опашка от чакащи да купят, но не искам да свалям цената, защото иначе значи да продавам на загуба. Само като видях в интер­нет, че се продава британ­ско коте на 2 месеца за 500 лева, а моите телета искат да ги купят за 600 лева след 10 месеца отг­леж­дане, какво да комен­тирам?!“, обяс­нява Бисер Хрис­тов за Агри.БГ.

Пред­лагане има, но тър­сенето е изк­лючително слабо, твър­дят много от фер­мерите, които се препитават с живот­новъд­с­тво в Пред­бал­кана. По думите им, техни колеги от високоп­ланин­с­ките части обик­новено раз­п­родават на по-ниска цена още в ран­ната есен заради по-суровите условия в зим­ния сезон на по-голяма над­мор­ска височина. В Пред­бал­кана и рав­нин­ната част на региона обаче живот­новъдите не стоят пред такъв проб­лем и затова могат да си поз­волят да задър­жат продаж­бите и да искат по-висока цена.

Оптимис­тите очак­ват оживяване на тър­говията с телета с наб­лижаването на Колед­ните праз­ници, но те не са много. „Ето това е голямото зат­руд­нение при отг­леж­дането на телета в Северозападна Бъл­гария – пазара. Хората тук са работ­ливи и пред­п­рием­чиви. Аз самият бих искал да отг­леж­дам повече, но е изк­лючително трудно да се справя с реализацията на продук­цията. Човек губи кураж и се отказва, като си нап­рави сметка колко сено и колко зоб тряб­ват за едно теле, за да стане около 200 килог­рама и как ще го продаде след 1 година за 600 лева“, комен­тира Митко Спасов, който има малка ферма във Врачан­ско.

При нис­ките изкупни цени и напълно зам­разената тър­говия с живи животни някои стопани бук­вално са принудени да се спасяват поеденично. Колят живот­ните си сами и пред­лагат месо или дирек­тно към купувачи, или по интер­нет. Цената на този своеоб­разен пазар към момента е 910 лева за килог­рам, но при пазарене, как­вото при тези случаи често се случва, продавачите свалят поне с левче. Така телеш­кото пада понякога дори под цената на заеш­кото месо, което държи 10 лева за килог­рам.

България

Икономика

Кредитирането за есенната сеитба се очаква след 10 август

Кредитирането за есен­ната сеитба се очаква след 10 август

През след­ващата сед­мица агроминис­тер­с­т­вото и фонд „Земеделие” ще бъдат готови да отпус­нат нис­колих­вени заеми за есен­ната сеитба, като тогава…

Прочети още:

Loading...

Култура

Русен­с­ката опера пред­с­тавя “Набуко“ на отк­рита сцена

Днес Русен­с­ката опера ще пред­с­тави спек­такъла “Набуко“ от Дж. Верди под отк­рито небе от 21.00 ч на площада пред Операта. На сцената ще изляз…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Свят

Уволнили Христо Марашлиев заради „неправилно дишане“

Увол­нили Христо Мараш­лиев заради „неп­равилно дишане“

Директорът на школата Пауло Кардозо е една „португалска еднодневка“ на „Армията“, заяви бившият треньор на ЦСКА

Христо Мараш­лиев беше увол­нен…

Прочети още:

Loading...