Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет06082020

Брой 148, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.66241 BGN1 GBP = 2.16509 BGN1 CHF = 1.81752 BGN
Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Изкупните цени на пчелния мед удариха дъното

Изкупните цени на пчелния мед удариха дъното

Изкупните цени на пчелния мед удариха дъното

3 лв. за кило на едро убива бранша, казват пчелари

7580% от храната на трапезата ни зависи от пчелите. Сега хиляди пчелни семейс­тва се продават. Стиг­нали сме дъното — няма пари, няма бъдеще, защото няма изкупуване на меда. Това заяви Михаил Михай­лов на прес­кон­ферен­ция в БТА, пос­ветена на нис­ките изкупни цени в сек­тор “Пчелар­с­тво“ и лип­сата на кон­т­рол от БАБХ за здравос­лов­ното със­тояние на пчел­ните семейс­тва. Той припомни, че на пчеларите след Втората световна война са давали захар, примесена с въг­лища, за да се под­дър­жат пчел­ните семейс­тва, а сега мнозина пчелари се отказ­ват от този биз­нес.

По думите на зооин­женер Михаил Михай­лов “изкуп­ните цени на меда удариха дъното от 33,20 лв. за кг на едро“. Проб­лемът е от вноса на украин­ски мед, който по показатели заради еднак­вите геог­раф­ски ширини съв­пада с бъл­гар­с­кия мед. Има по-голям проб­лем — тър­гов­ско споразумение между ЕС и МЕР­КОСУР за ежегоден без­митен внос на тонове мед в ЕС. Дър­жавата да реши как да под­помогне пчеларите — да се намесва в ценооб­разуването на пазарна икономика, е невъз­можно, призна Михай­лов. “В рам­ките на ЕС е невъз­можна протек­ционис­тична политика, по-вероятно е дирек­тно да се под­помагат пчеларите, заяви той.

Той обясни, че пчеларите са планирали да излизат на протест заради лошото със­тояние на сек­тора, но решили първо да излязат с искания за подоб­ряване със­тоянието на бранша. Дър­жавата заявява, че под­помага или суб­сидира тази пчелар­с­ката дей­ност, но на прак­тика това не се получава. Лип­с­ват пчелари-проверители, статутът им бе променен, обясни зооин­женерът Михай­лов. Суб­сидирането на пчеларите трябва да е дело на самата дър­жава.

Ежегодно загиват стотици хиляди пчелни семейс­тва, там, където има условия за третиране на сел­ски кул­тури. В Плевен голяма фирма съди БАБХ, вместо да е обрат­ното — за това, че фир­мата не прилага нор­матив­ната уредба, поясни той.

Нямаме бъл­гар­ска марка мед. Около 810 хил. тона пчелен мед годишно се изнася. Манол Тодоров успя да регис­т­рира Стран­джан­с­кия манов мед, но няма бъл­гар­ска марка мед. Нашият мед е нераз­поз­наваем на меж­дународ­ния пазар. Търси се, в Гер­мания го пол­з­ват като подоб­рител. Трябва да се регис­т­рираме и тогава може да претен­дираме за по-висока цена, заяви зооин­женерът Михай­лов.

България

Икономика

Кредитирането за есенната сеитба се очаква след 10 август

Кредитирането за есен­ната сеитба се очаква след 10 август

През след­ващата сед­мица агроминис­тер­с­т­вото и фонд „Земеделие” ще бъдат готови да отпус­нат нис­колих­вени заеми за есен­ната сеитба, като тогава…

Прочети още:

Loading...

Култура

Русен­с­ката опера пред­с­тавя “Набуко“ на отк­рита сцена

Днес Русен­с­ката опера ще пред­с­тави спек­такъла “Набуко“ от Дж. Верди под отк­рито небе от 21.00 ч на площада пред Операта. На сцената ще изляз…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Свят

Уволнили Христо Марашлиев заради „неправилно дишане“

Увол­нили Христо Мараш­лиев заради „неп­равилно дишане“

Директорът на школата Пауло Кардозо е една „португалска еднодневка“ на „Армията“, заяви бившият треньор на ЦСКА

Христо Мараш­лиев беше увол­нен…

Прочети още:

Loading...