Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет24092020

Брой 183, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.67279 BGN1 GBP = 2.12856 BGN1 CHF = 1.81549 BGN
Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Вносът на сухо мляко в България скача с нови 17%

Вносът на сухо мляко в България скача с нови 17%

Вносът на сухо мляко в България скача с нови 17%

Износът на сирене от страната ни е намалял с 8% за последните три години

Вносът на сухо мляко в Бъл­гария скача с нови 17% по данни на Европейс­ката комисия, сочи справка на АгроК­луб в най-новия док­лад за раз­витието на пазара на млечни продукти в общ­ността. Внесеното сухо мляко за периода януари — октом­ври 2019-а година е в раз­мер на 17 640 тона, което е поредно драс­тично покач­ване, нареж­дайки Бъл­гария на 10 място в класацията на най-големите пот­ребители на сухо мляко в Европа, макар страната ни да е срав­нително малка. Интерес­ното е, че основ­ният внос освен от Полша, откъдето години наред се вкарва сухо мляко, сега е от Гър­ция и Румъния. Т.е. тър­говци са вкарали нова схема за кон­солидиран внос на по-големи обеми от север­ната ни съседка с тър­сене на още по-ниска цена.

На фона на тези тревожни за бъл­гар­с­кото живот­новъд­с­тво данни, според статис­тиката на Европейс­ката комисия (ЕК), износът на сирене от Бъл­гария е намалял с 8% за пос­лед­ните три години; с 52% е намалял износът на соб­с­т­вено произ­вод­с­тво сухо мляко; с 59% е пад­нал износът на бъл­гар­ска млечна суроватка на прах.

С 9% пък скача вносът на краве масло в Бъл­гария от Западна Европа, показва справка на АгроК­луб в дан­ните на мит­ниците. Общият обем на вноса за периода януари — октом­ври 2019-а година въз­лиза на 444 тона, което приб­лизително се рав­нява на 24 ТИР-а пълни до горе с пакет­чета краве масло. Основ­ният канал за дис­т­рибуция са четири големи чуж­дес­т­ранни тър­гов­ски вериги. Бъл­гария продъл­жава да изпитва зат­руд­нения в пазар­ната реализация на бъл­гар­ски млечни продукти, като статис­тиките сочат, че вместо да намалява, вносът на млечни продукти с добавен стой­ност — расте.

България

Икономика

Култура

Андрей Даниел и Вихрони Попнеделев с националната награда “Захари Зограф”

Андрей Даниел и Вихрони Попнеделев с националната награда “Захари Зограф”

Двама худож­ници ще получат национал­ната наг­рада за живопис “Захари Зог­раф“ през тази година – Анд­рей Даниел (пос­мър­тно) и Вих­рони Поп­неделев…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Канят Петър Жеков в щаба на ЦСКА

Треньорът на ЦСКА Стамен Бел­чев може да прибегне до любопитен ход в желанието си да реши проб­лемите в атаката на отбора.

Той обмисля да покан…

Прочети още:

Loading...