Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет24092020

Брой 183, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.67279 BGN1 GBP = 2.12856 BGN1 CHF = 1.81549 BGN
Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Изложението БАТА АГРО се отлага за май 2021 година

Изложението БАТА АГРО се отлага за май 2021 година

Изложението БАТА АГРО се отлага за май 2021 година

Таз­годиш­ното 13-о издание на Специализираното изложение за земеделие БАТА АГРО се отлага за 2021 година. Това е решил управител­ният съвет на Бъл­гар­ска асоциация на тър­гов­ците на агротех­ника с оглед на извън­ред­ната ситуация в страната и издадените раз­пореж­дания от инс­титуциите, както и услож­нената меж­дународна обс­тановка и въвеж­даните на ежед­невна база рес­т­рик­ции във връзка с раз­п­рос­т­ранението на коронавирус COVID-19, съоб­щиха организаторите. Целта на асоциацията е да се гаран­тира безопасна среда за провеж­дане на изложението, ефек­тив­ност за посетителите, както и пъл­ноцен­ното биз­нес пред­с­тавяне на изложителите. Новите дати за провеж­дане на 13-ото Специализирано изложение за земеделие БАТА АГРО се нас­роч­ват за 1014 май, 2021 година.

Към момента за 13-ото издание на БАТА АГРО учас­тие са заявили 178 фирми на 39 416 кв.м. излож­бена площ. Тези данни сочат, че това ще е най-голямото изложение за земеделие до момента по площ, което съз­дава пред­пос­тавки форумът като професионално събитие да бъде успешен и ефек­тивен за биз­неса, въп­реки необ­ходимото отлагане.

БАТА АГРО е най-големият форум в Бъл­гария за пред­с­тавяне на земедел­ска тех­ника, продукти и услуги за сел­с­кото стопан­с­тво и се организира от Бъл­гар­ска асоциация на тър­гов­ците на агротех­ника. Изложението се провежда от 2010 г., като през годините то спечели доверието на хилядите земедел­ски произ­водители с добра организация, раз­нооб­разие на пред­с­тавените екс­понати и лоялни тър­говци. 12-ото издание на БАТА АГРО през 2019 година беше най-голямото като площ в историята на изложението — в него учас­т­ваха 187 фирми на повече от 37 700 кв. м. излож­бена площ. Посетителите за четирите работни дни бяха близо 15 400 души.

България

Икономика

Култура

Андрей Даниел и Вихрони Попнеделев с националната награда “Захари Зограф”

Андрей Даниел и Вихрони Попнеделев с националната награда “Захари Зограф”

Двама худож­ници ще получат национал­ната наг­рада за живопис “Захари Зог­раф“ през тази година – Анд­рей Даниел (пос­мър­тно) и Вих­рони Поп­неделев…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Канят Петър Жеков в щаба на ЦСКА

Треньорът на ЦСКА Стамен Бел­чев може да прибегне до любопитен ход в желанието си да реши проб­лемите в атаката на отбора.

Той обмисля да покан…

Прочети още:

Loading...