Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря12082020

Брой 152, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.65987 BGN1 GBP = 2.17694 BGN1 CHF = 1.82056 BGN
Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) ДФЗ обяви специален имейл за сигнали за пожари и запалени стърнища

ДФЗ обяви специален имейл за сигнали за пожари и запалени стърнища

ДФЗ обяви специален имейл за сигнали за пожари и запалени стърнища

Дър­жавен фонд „Земеделие” (ДФЗ) обяви специален имейл адрес за подаване на сиг­нали за опожаряване на земедел­ски площи.Паленето на стър­нища в страната продъл­жава, въп­реки предуп­реж­денията и сан­к­циите, които ДФЗ налага, под­чер­таха от Фонда.

За по-лесно подаване на сиг­нали за опожарявания и бърза реак­ция при локализирането им, фонд „Земеделие” съз­даде елек­т­рон­ната поща . На нея може да се подават сиг­нали за пожари на земедел­ски земи на територията на страната. Същите ще бъдат раз­г­ледани по ком­петен­т­ност, локализирани и допъл­нени в слой „Пожари“. Имей­лът е пуб­ликуван на видно място на сайта на инс­титуцията.

От началото на годината в ДФ „Земеделие“ са пос­тъпили пет сиг­нала с 23 опожарени терена в облас­тите Плов­див, Хас­ково и Плевен. Мес­тоположението им е локализирано с GPS и са извър­шени измер­вания на засег­натите площи.

Паленето на стър­нища е заб­ранено и подобни дейс­т­вия се сан­к­ционират, както по бъл­гар­с­кото законодател­с­тво, така и по европейс­ките Рег­ламенти. Съг­ласно Закона за опаз­ване на земедел­с­ките земи сан­к­цията за първо нарушение е от 1500 до 6000 лв., а при пов­торно става от 2000 до 12 000 лв.

България

Икономика

Loading...

Култура

„Пор­тал на два свята“ — Цари Мали град

Оперният фестивал се иткрива на 29 август с “Янините девет братя“

Софийс­ката опера и балет се готви за отк­риването на новия си фес­тивал „Порт…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Потен­циалът на нашия отбор е много по-голям, заяви Херо

Треньорът на Берое Димитър Димитров-Херо заяви, че потен­циалът на водения от него тим е много по-голям. „Сигурно раз­ликата с Лев­ски отп­реди …

Прочети още:

Loading...

Свят

Кървави сблъсъци в Беларус при протестите след изборите

Кър­вави сблъсъци в Беларус при протес­тите след изборите

Опозиционната лидерка Светлана Тихановска пристигна в Литва, след като е била задържана в в Минск за седем часа

Най-малко един човек е загина…

Прочети още:

Loading...