Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет25022021

Брой 39, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Пчеларите са на минус от пролетните паши

Пчеларите са на минус от пролетните паши

Пчеларите са на минус от пролетните паши

Произ­водители на пчелни продукти от седем области на страната тър­сят по-добри пазари и популяризират пол­зите от кон­сумацията на бъл­гар­ски мед. Организация на произ­водителите “Апис Мелифера Бъл­гария“ ООД е съз­дадена преди две години и в нея членуват 29 пчелари с над 7 000 кошера, раз­каза за БТА управителят й Таня Николова. Седалището на организацията е в Тър­говище и в облас­т­ния град те организират базар на пчелни продукти.

Пчеларите се обединяват, за да са по-конкурентоспособни, да тър­сят и намират по-добри пазари и по-високи цени за своите продукти. Обединени те пред­лагат по-големи количес­тва и по-голямо видово раз­нооб­разие на мед. Имаме под­гот­вени два пред­варителни договора за износ извън Бъл­гария“, каза Николова. С част от тър­гов­с­ките вериги организацията има добра корес­пон­ден­ция. “Впечат­ленията ми са, обаче, че много от веригите нямат интерес и не са отворени да работят дирек­тно с произ­водителите. Част от тях не спаз­ват напълно новото пос­танов­ление на ПМС70“, комен­тира Таня Николова.

По думите й 95 процента от членовете в организацията са сер­тифицирани произ­водители на био продукти. Интерес има основно към мед в раз­лични раз­фасовки — от варел до бур­кани; на пчелна пита и на пчелен прашец.

Въп­реки че годината не тръгва добре за пчеларите — те са на минус от пролет­ните паши, поради неб­лагоп­рият­ните климатични особености, произ­водителите се надяват, че краят й ще е добър.

Николова допълни още, че са одоб­рени по проект за организиране на базари — пред­с­тои провеж­дането на още два през годината. Целта на тези форуми ще е и широка раз­г­ласа на пол­зите от кон­сумацията на мед — сред малки и големи, и приучаване на бъл­гарите да пол­з­ват меда и пчел­ните продукти, защото нашият мед е с едни от най-добрите качес­тва, категорична е Николова.

Догодина организацията ще изп­рати в Словения отбор от трима младежи за учас­тие в 10-тото — меж­дународно със­тезание за млади пчелари. “Апис Мелифера Бъл­гария“ ООД ще пред­с­тавя страната ни в прес­тиж­ния форум за първи път, чието провеж­дане тази година е отложено, заради пан­демията от COVID19.

България

Икономика

Култура

Мариус Куркински с премиера на “Двубой“ в Народния театър

Чет­вър­тата пос­тановка на Вазовата “глума“ гледаме премиерно на 26, 27 и 28 фев­руари. Една от най-емблематичните пиеси на пат­рона на Народ­ния…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят