Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб08082020

Брой 149, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.65147 BGN1 GBP = 2.17235 BGN1 CHF = 1.81785 BGN
Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Родно жито поставя рекорди в Турция

Родно жито поставя рекорди в Турция

Родно жито поставя рекорди в Турция

До 960 кг от дка жънат земеделските стопани в югоизточната ни съседка от сорт Енола

Заради високите си хлебопекарни качес­тва бъл­гар­с­ката пшеница е на почит в съседна Тур­ция. „В сор­товата листа на южната ни съседка вече са вписани 4 сорта мека и 1 сорт твърда пшеница, селек­тирани от нашите учени. Това са Аглика, Енола, Галатея и Лазарка“, съоб­щиха от Доб­ру­джан­с­кия земедел­ски инс­титут в град Ген.Тошево за Агри.БГ. В момента в азиат­с­ката част на Репуб­лика Тур­ция, в района на Амасия, бъл­гар­с­ките пшеници пос­тавят рекорди. „До 950960 кг/дка жънат земедел­с­ките стопани в Тур­ция от сорт Енола”, казва професор Иван Киряков.

Плас­тич­ност и високи тех­нологични и хлебопекарни качес­тва са основ­ните харак­терис­тики на селек­цията при зърнено-житните кул­тури на Доб­ру­джан­с­кия инс­титут.

В южните части на Тур­ция, в района на Коня, се отг­леж­дат Мерилин и Лазарка. Дъл­гогодиш­ните изпитания на тези сор­тове, започ­нали още през 2013 г., са показали рекор­дни резул­тати от съот­ветно 1 138 кг/дка и 1 292 кг/дка, които официално са отбелязани при утвър­ж­даването на сор­товете в южната ни съседка. Според тур­с­ките произ­водители и четирите бъл­гар­ски пшеници са много плас­тични, произ­водителни, качес­т­вени, устой­чиви и изд­ръж­ливи на климатичен стрес, допълни още проф.Киряков.

В момента в Доб­ру­джа полетата с Енола дават по 550600 кг/дка, а с Мерилин — 400 кг/дка. Тези резул­тати над­х­вър­лят няколко пъти получените до момента средни добиви от 154 кг/дка.

Инс­титутът е готов за пред­с­тоящата сеит­бена кам­пания, заяви дирек­торът доц.Илия Илиев. Земедел­с­ките стопани ще имат на раз­положение базови семена от 14 сорта мека пшеница, 2 сорта ечемик, 5 сорта тритикале и 3 сорта твърда пшеница.

Под­гот­вят се още и сер­тифицирани семена първо раз­м­ножение. Общо 450 тона са семената от зърнено-житни кул­тури и още 170 тона първо раз­м­ножение, които могат да получат произ­водителите у нас.

Икономика

БАБХ проверява сиренето и кашкавала в търговските вериги

БАБХ проверява сиренето и каш­кавала в тър­гов­с­ките вериги

Има свръх производство на сурово мляко в Европа, което ще наложи прилагането на регулации

Бъл­гар­с­ката аген­ция по безопас­ност на храните, Коми…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свиват бюджетът на „Герена“ до 500-600 хиляди на месец

Свиват бюджетът на „Герена“ до 500600 хиляди на месец

Името на фир­мата, отпус­нала заема, не може да бъде оповес­тена, заради нежеланието на самата ком­пания, заяви Павел Колев

Бюджетът на Лев­ски за…

Прочети още:

Loading...

Свят

Япония почете с минута мълчание жертвите в Хирошима преди 75 г.

Япония почете с минута мъл­чание жер­т­вите в Хирошима преди 75 г.

Атомната бомба на САЩ унищожава тогава 140 000 души

Япония почете на 6 август с минута мъл­чание паметта на жер­т­вите от американ­с­ката атомна б…

Прочети още:

Loading...