Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет29102020

Брой 208, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) С фалшиви документи фермерка взела субсидии за 860 дка

С фалшиви документи фермерка взела субсидии за 860 дка

42-годишна фер­мерка от Стам­болийски е обвинена за подадени от нея неверни данни на земедел­ски площи за получаване на европейски суб­сидии, съоб­щава Окръжна прокуратура — Плов­див. В качес­т­вото си на управител на четири раз­лични фирми обвиняемата е подала пред Облас­тна дирек­ция на Дър­жавен фонд “Земеделие“ — Плов­див заяв­ления за под­помагане и в приложенията към тях е посочила обработ­ваеми площи, които не са били реално пол­з­вани, стопанис­вани и обработ­вани през стопан­с­ката 2017 г. Фал­шивите документи са за общо 108 пар­цела с площ от 860 дка в зем­лищата на Стам­болийски и Ново село, сочат дан­ните на прокуратурата. Част от пар­целите били угари, а други, за които се твър­дяло, че са засети с ечемик и царевица, въобще не са били обработ­вани. Не съот­вет­с­т­вал и посоченият брой овошки в ябъл­кова градина, които били значително завишени в заяв­лението.

Обвиняемата е извър­шила четири отделни прес­тъп­ления за злоупот­реба с еврос­ред­с­тва: Схема за единно плащане на площи, Схема за прераз­п­ределително плащане, Зелени дирек­тни плащания, Европейс­кия земедел­ски фонд за раз­витие на сел­с­ките райони. Служители на ДФЗ извър­шили проверка на място на заявените площи и установили несъот­вет­с­т­вията, а окръж­ната прокуратура се заела със случая. Към нас­тоящия момент обвиняемата е с мярка за неот­лонение „под­писка“.

България

Икономика

Култура

Откриха тракийски гроб от IV век преди Христа във Велико Търново

В мес­т­ността „Френ­к­хисар“ в под­ножието на хълма Царевец във Велико Тър­ново, археолозите изс­лед­ват три исторически пласта. Отк­рита е тухла от…

Прочети още:

Loading...

Спорт

УЕФА обяви най-бързия футболист

УЕФА обяви най-бързия футболист

УЕФА обяви най-бързия фут­болист в Шам­пион­с­ката лига за сезон 2019/20. Това стана ясно от пуб­ликация на жур­налиста Мигел Дилейни в „Туитър“. …

Прочети още:

Loading...

Свят

Проучване: Байдън води с 11 % пред Тръмп

Проучване: Байдън води с 11 % пред Тръмп

Кан­дидатът на демок­ратите на президен­т­с­ките избори ва САЩ на 3 ноем­ври Джо Бай­дън води с цели 36 пун­кта пред президента репуб­ликанец Доналд …

Прочети още:

Loading...