Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон30112020

Брой 230, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Честит юбилей!

Честит юбилей!

Честит юбилей!

Радетелят на българското земеделие доцент Въто Христов на 90 години

Днес големият приятел и редовен автор на в. ЗЕМЯ, аграр­ният учен и кооперативен деятел доцент Въто Хрис­тов навър­шва 90 години. Той е сред радетелите за това да се каз­ват на глас истините – за раз­витото и модерно социалис­тическо земеделие и за раз­рухата му в годините на прехода и рес­тав­рацията на капитализма.

Роден в с. Горна Бешовица, Врачан­ско в бедно сел­ско семейс­тво, той е активен рем­сист и учас­т­ник в младеж­кото бригадир­ско движение и в колек­тивизацията на бъл­гар­с­кото земеделие. Има висше образование със специал­ност „Зоотех­ника”. Работи като пред­седател на обединеното ТКЗС на селата Горна Бешовица, Цаконица и Кален, където се утвър­ж­дава като способен и деен млад ръководител. Изб­ран е за народен съвет­ник. Членува в БКП и БСП от 1961 г. до днес, отдавайки целия си съз­нателен живот на социалис­тичес­ката идея, на любовта към свещената и плодород­ната бъл­гар­ска земя.

На науката се отдава отново през 1965 г. в Научно-изследователския инс­титут по живот­новъд­с­тво в Кос­тин­б­род, има специализации в чуж­бина, автор на научни трудове. В началото на 70-те години работи в Чили като съвет­ник на социалис­тичес­кото правител­с­тво на С. Алиенде по сел­с­кото стопан­с­тво. Зав­ръщайки се у нас е ръководител на Цен­търа по говедовъд­с­тво, начал­ник Управ­ление „Наука и тех­нически прог­рес” в Минис­тер­с­тво на земеделието. В род­ния врачан­ски край е зам.-председател на Окръж­ния народен съвет, пред­седател на Окръж­ния агро-промишлен съюз и сек­ретар на ОК на БКП. По-късно оглавява Съюза на пчеларите в Бъл­гария. От прелом­ната 1990 г. доц. Въто Хрис­тов активно работи като автор на статии в левия печат, под­помага своята БСП с анализи и препоръки по актуални аграрни теми. Автор е на четири книги под над­с­лов „Бъл­гар­с­кото земеделие плаче за спасителна политика”, които съдър­жат ценни данни, анализи и идеи за промени в бъл­гар­с­кото земеделие и за връщане на дър­жавата чрез социални политики в бъл­гар­с­кото село.

Носител е на високи дър­жавни отличия. Баща на две дъщери, има три внучки и прав­нуци.

ЗЕМЯ желае на доц. Въто Хрис­тов човешко и твор­ческо дъл­голетие, крепко здраве и къс­мет!

На многая лета!

България

Икономика

Данъчна ваканция? Няма как да стане, твърди Ананиев

Данъчна ваканция? Няма как да стане, твърди Ананиев

Данъчна вакан­ция, отлагане на плащанията на фир­мите към хаз­ната, отмяна на аван­сови вноски, сък­ращаване на срокове по връщане на ДДС. Всичко…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Майк Тайсън и Рой Джоунс-младши не излъчиха победител

Майк Тайсън и Рой Джоунс-младши не излъчиха победител

Майк Тай­сън и Рой Джоунс-младши завър­шиха наравно в 8-рундовата (по 2 минути на част) си демон­с­т­ративна битка в Лос Анджелис. Двамата легенд…

Прочети още:

Loading...

Свят