Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон30112020

Брой 230, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Динамичен обрат на борсовите цени на зърното

Динамичен обрат на борсовите цени на зърното

Динамичен обрат на борсовите цени на зърното

Въп­реки неп­роменената прог­ноза на Меж­дународ­ния съвет по зърно за добива на пшеница, отново сме свидетели на динамичен обрат на цените на зър­нените кул­тури. Преоб­ладаващите наг­ласи са за продъл­жаване на въз­ходящата тен­ден­ция, анализират от Софийска стокова борса АД (ССБ). За периода между 13 и 16 октом­ври пшеницата в САЩ за поредна сед­мица се вдигна с 12,00 долара до 277,00 долара/тон, а тази във Фран­ция — с 4,00 евро до 207,00 евро/тон. Цените в Украйна и Русия продъл­жават уст­рема нагоре с плюс 4,00 и 5,00 долара до съот­ветно 247,00 и 248,00 долара/тон.

При царевицата дан­ните за ниско рав­нище на налич­нос­тите в САЩ вдигат цените нагоре с нови 5,00 долара в Чикаго до 215,00 долара/тон и с 4,00 долара в Украйна до 212,00 долара/тон.

Ечемикът в Украйна остана на старата цена от 205,00 долара/тон, а във Фран­ция промяната е въз­ходяща — плюс 8,00 евро до 192,00 евро/тон.

При рапицата в Европейс­кия съюз (Еuronext) имаше зас­той, пос­лед­ван от стръмно увеличение. Сега цената се коригира надолу с минус 1,50 евро до 389,00 евро/тон.

В под­к­ръг „Зърно“ на ССБ при някои от офер­тите се забелязва леко повишение. Хлебна пшеница се търси на 320,00 лв./тон, а се пред­лага на 350,00 лв./тон. Фураж­ната се търси на 310,00 лв./тон, а продавачите котират на 330,00 лв./тон. Царевицата остана на 290,00300,00 и 310,00 лв./тон съот­ветно за купува и продава.При мас­лодай­ния слън­чог­лед от място за раз­г­леж­дания период от 13 до 16 октом­ври цените са 740,00760,00 лв./тон, а продавачите котират на 800,00 лв./тон. Цените са без ДДС, уточ­няват анализаторите.

Читатели на Агри.БГ комен­тират, че продават на по-високи цени. Така нап­ример с минимум 80 лв./тон е по-скъпа царевицата от реколта 2020 спрямо миналата. Сега основ­ната пред­лагана цена е 320 лв./тон. Слън­чог­ледът също рядко се купува под 800 лв./тон. Който е изчакал и не е продал още в началото, от полето на 550600 лв./тон, сега има въз­мож­ност да реализира на цена между 820 и 860 лв./тон.

Статис­тика на Минис­тер­с­т­вото на земеделието също сочи, че основ­ните зър­нени и мас­лодайни кул­тури продъл­жават да се тър­гуват на по-високи цени откол­кото по същото време на миналата година. Най-значително пос­къп­ване на годишна база е налице при слън­чог­леда — с 39,1%. След­ват пшеницата и царевицата с ръст между 17,124,2%.

България

Икономика

Данъчна ваканция? Няма как да стане, твърди Ананиев

Данъчна ваканция? Няма как да стане, твърди Ананиев

Данъчна вакан­ция, отлагане на плащанията на фир­мите към хаз­ната, отмяна на аван­сови вноски, сък­ращаване на срокове по връщане на ДДС. Всичко…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Майк Тайсън и Рой Джоунс-младши не излъчиха победител

Майк Тайсън и Рой Джоунс-младши не излъчиха победител

Майк Тай­сън и Рой Джоунс-младши завър­шиха наравно в 8-рундовата (по 2 минути на част) си демон­с­т­ративна битка в Лос Анджелис. Двамата легенд…

Прочети още:

Loading...

Свят