Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 209, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) БАБХ започва проверки на всички обекти, предлагащи храна в училищата

БАБХ започва проверки на всички обекти, предлагащи храна в училищата

БАБХ започва проверки на всички обекти, предлагащи храна в училищата

Бъл­гар­с­ката аген­ция по безопас­ност на храните (БАБХ) започва проверки на всички тър­гов­ски обекти, които пред­лагат храна в училищата. Очаква се до 30 сеп­тем­ври инс­пек­торите да са посетили учеб­ните заведения в цялата страна. Инс­пек­торите ще кон­т­ролират столове, бюфети и всички тър­гов­ски обекти, пред­лагащи храни в училищата. Ще се проверяват произ­хода и правил­ното съх­ранение на продук­тите, както и правил­ното им пакетиране на пред­лаганите храни.

От аген­цията припом­нят, че при тежки нарушения, които съз­дават непос­ред­с­т­вена опас­ност за пот­ребителите, тър­гов­с­ките обекти ще бъдат зат­варяни. Типичен пример за рис­ково нарушение е когато обект с раз­решение да пред­лага само пакетирани храни, приготвя и пред­лага топла храна на място. В такива случаи инс­пек­торите прек­ратяват временно дей­ността му.

Заедно с кон­т­рола върху качес­т­вото и безопас­ността на храната аген­цията ще следи и за спаз­ване на противоепидемич­ните мерки от пер­сонала, зает в пригот­вянето и пред­лагането на храна в училище. Интен­зив­ните проверки продъл­жават до 30 сеп­тем­ври.

България

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Мениджърът на Манчестър Юнайтед разкри какво е казал на играчите си при 0:2

Мениджърът на Манчестър Юнайтед разкри какво е казал на играчите си при 0:2

Мени­джърът на Ман­чес­тър Юнай­тед Оле Гунар Сол­с­кяер обясни какво е казал на фут­болис­тите си на почив­ката на мача срещу Аталанта. “Чер­вените д…

Прочети още:

Loading...

Свят

Великобритания е пред здравен колапс, 1000 влизат в болница на ден

Великобритания е пред здравен колапс, 1000 влизат в болница на ден

САЩ разрешиха трета доза „Модерна“ и втора „Джонсън и Джонсън“

Расте натис­кът върху бол­ниците в Обединеното крал­с­тво. С близо 50 000 случая н…

Прочети още:

Loading...