След срещата на Борисов с кметове: Всяко кметство ще има своя бюджетна рамка

След срещата на Борисов с кметове: Всяко кметство ще има своя бюджетна рамка

Всяко кмет­с­тво вече ще има своя бюджетна рамка и кметът на общината ще е длъжен да я изпъл­нява, за това се раз­б­раха на среща с премиера Бойко Борисов кметове на малки населени места, съобщи Би Ти Ви. На раз­говорите присъс­т­ваха и финан­совият минис­тър Владис­лав Горанов и шеф­ката на пар­ламен­тар­ната бюджетна комисия Менда Стоянова. Горанов обяви, че по темите, по които са се раз­б­рали днес, могат да намерят решение до края на годината и да се пол­з­ват за 2019 г. Той обясни, че в момента, в който има изис­к­ване в закона за финан­сова сметка за всяко кмет­с­тво, общин­с­ките кметове ще трябва да се съоб­разят с него при внасянето на общин­с­кия бюджет в общин­с­кия съвет.

Какви биха били сан­к­циите – няма да са сто тояги на голо на мег­дана, вероятно ще бъдат свър­зани с материална и админис­т­ративна отговор­ност на кмета, а в изк­лючителни случаи и политическа, комен­тира минис­тър Горанов.

До срещата в Минис­тер­с­кия съвет се стигна, след като градоначал­ниците зап­лашиха да дой­дат на протест под прозор­ците на Минис­тер­с­кия съвет през уикенда. Министър-председателят обаче ги покани на раз­говор и демон­с­т­рацията беше отменена.