В НАЦИОНАЛНИЯ КЛУБ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ

14 ноем­ври 2018 г., сряда, 18.00 ч.

Киносалона на НС на БСП, ул.“Позитано“ №20

Пред­с­тавяне на новата книга на

чл.кор. проф. д-р ИВАН АНГЕЛОВСТРАТЕГИЯ

ЗА ДОГОН­ВАЩО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗ­ВИТИЕ НА БЪЛ­ГАРИЯ ДО 2040 Г.“

15 ноем­ври 2018 г., чет­вър­тък, 18.00 ч.

Клуб-кафе на НС на БСП, ул.“Позитано“ №20

Въз­поменателна вечер за о.з.ген. ВЪЛ­КАН ДАП­ЧЕВ

(19262013). Пред­с­тавяне на неговите книги

НАРИЧАТ НИ УТОПИСТИ“ и “СВЕТЛО И ТЪМНО“.