Каракачанов не подава оставка, Сидеров: Да не свършим като реформаторите

Каракачанов не подава оставка, Сидеров: Да не свършим като реформаторите

“Загубихме комуникацията и всичко това. Опасявам се да не пос­лед­ваме съд­бата на рефор­маторите. Тях ги няма на политичес­ката сцена“, посочи лидерът на „Атака” Волен Сидеров като мотив за изненад­ващо поис­каната от него оставка и на вицеп­ремиера Красимир Каракачанов.

“Тази оставка я пред­лагам като спасителна акция, а не като нападка към Каракачанов, че може да под­к­репяме управ­лението и без да заемаме ръководни фигури. Имаме нужда от обновяване. Не говоря за напус­кане на управ­лението, а за оттег­лянето на лидерите. Има спад на доверието в пат­риотите“, смята Сидеров.

“Отдавна говорех да се кон­цен­т­рираме върху важ­ните неща а не акции по дис­котеки. Комуникацията между нас трима се влоши, защото те са заети. Понякога не сме се виж­дали и със сед­мици. Това мое виж­дане се знае, то не е ново. Дайте да се кон­цен­т­рираме върху неща, които са важни за стан­дарта на Бъл­гарите“, посочи още Сидеров.

Когато Симеонов подаде остав­ката, не каза: „Съжалявам, сгреших”. Ако не си човечен и не си със­т­радателен, не вицеп­ремиер, а домоуп­равител не трябва да ставаш.

Пред­ложението на Волен Сидеров вчера беше твор­ческо. И аз продъл­жавам да мисля твор­чески. Във втор­ник ще нас­тоявам да обсъдим това твор­ческо пред­ложение.”

Така вицеп­ремиерът и лидер на ВМРО Красимир Каракачанов комен­тира нас­тояването на Волен Сидеров и той да подаде оставка след като това нап­рави Валери Симеонов в петък вечерта.

Твор­чески ще продължа да раз­съж­давам до втор­ник. Всеки втор­ник имаме Коалиционен съвет”, каза още Каракачанов.  “Преди 1 месец казах, че спирам с ролята на “синя каска“, ВМРО работи и ще работи. Ние нап­равихме законоп­роект за радикал­ния ислям и искам да знам какви са “твор­чес­ките“ мотиви на “Атака“ да не ни под­к­репи“, попита той.

“Кой ни бута към съд­бата на Рефор­матор­с­кия блок? Ако някой смята, че може твор­чески на гърба на пар­т­ньорите си да си прави личен имидж, аз лично смятам, че няма смисъл от такава коалиция“, каза воен­ният минис­тър.