Протестите на много места в страната продължават

Протестите на много места в страната продължават

След масовото недовол­с­тво, което заля Бъл­гария в недел­ния ден — нови протести на много места в страната. След като в почив­ния ден над 3500 души се включиха в организираните прояви, и вчера редица градове в страната обявиха готов­ността си да се включат в проявите на граж­дан­ско недовол­с­тво. Въп­реки пос­тиг­натата оставка на вицеп­ремиера Валери Симеонов, май­ките на деца с увреж­дания също въз­намеряват да останат на улицата, докато законовите промени не бъдат гласувани от пар­ламента. Основ­ните искания на недовол­ните са оставка на кабинета, по-ниски цени на горивата, без увеличение на зас­т­рахов­ката “Граж­дан­ска отговор­ност“ и данъците за старите коли, припомня „Нова телевизия”. През почив­ния ден, протести спряха за часове движението през няколко гранични пун­кта с Тур­ция и Гър­ция. Блокади имаше и по магис­т­ралите и основ­ните пътища на страната. Протести се проведоха и в редица градове. До сериозни произ­шес­т­вия не се стигна, а по данни на МВР, в недовол­с­т­вото са се включили 1780 автомобила и 3500 души. 11 души са задър­жани по време на протес­тите в страната в неделя. МВР съоб­щава, че са със­тавени 58 акта за установени админис­т­ративни нарушения, 38 фиша и 55 протокола. В София са задър­жани общо четирима души. Освен мъжът, шофирал демон­с­т­ративно на пл. „Княз Алек­сан­дър I“, който ще бъде предаден на прокуратурата за хулиган­ска проява, са отведени още трима непъл­нолетни и един пъл­нолетен, които били засечени да носят заб­ранени пред­мети. След снемане на обяс­нения и предуп­реж­дение, те са освободени и предадени на родителите си, съоб­щава МВР.