МВР разпространи снимки на избягалите от затвора молдовци

МВР разпространи снимки на избягалите от затвора молдовци

Полицията продъл­жава да издирва двама мъже — Василе Морару (25 г.) и Алек­сандр Хаджи (31 г.). Двамата граж­дани на Мол­дова избягаха от зат­вор­ническо общежитие в Стара Загора, където са изтър­пявали наказание за прес­тъп­ление, извър­шено на територията на Бъл­гария. 

Василе Морару е с ръст 176 см, нор­мално телос­ложение, пъс­три очи, бяло лице, светла коса и правилен нос.

В момента на бяг­с­т­вото си е бил с къси пан­талони, бял пот­ник и сини маратонки.

 Алек­сандр Хаджи е с ръст от 173 см, нор­мално телос­ложение, кес­тенява коса, бяло овално лице, кафяви очи и правилен нос.  Има белег от сряз­ване под дол­ната устна.

 Бил е облечен с къси пан­талони и черна тениска.

 Двамата мъже са обявени за общодър­жавно издир­ване. Умоляват се граж­даните, които имат инфор­мация за тях, да сиг­нализират на тел. 112 или в най-близкото управ­ление на МВР.